آقای دکتر Mohammad Dabdabeh Dabdabeh Architect

Dr. Mohammad Dabdabeh Dabdabeh Architect

معمار و پژوهشگر (معمار دبدبه)

Researcher ID: (190196)

38
11
11
4
3

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب معماری پس‌از کووید (ترجمه به فارسی) (طحان‌گستر) - 1403 - English
 • کتاب تثبیت‌هویت در معماری و معماری‌داخلی: بامــروری‌بـر تـغیـیـرکـاربری انطباقی خـانه‌های تـاریخی تـبریز (دورۀ قــاجـار)؛ گـردآوری از مـجـموعـه‌ آثـار مـعـمار دبـدبـه (طحان‌گستر) - 1402 - Persian
 • کتاب طراحی براساس ادراک و رفتارانسانی (طحان‌گستر) - 1400 - Persian
 • کتاب ماهیت هنر و تزئینات در معماری داخلی (طراحی و دکوراسیون) (اول و آخر) - 1400 - Persian
 • کتاب طراحی داخلی به‌روش حرفه‌ای (جلد یکم: فرایند دیزاین) (نیلفام) - 1400 - English
 • کتاب طراحی داخلی به‌روش حرفه‌ای (جلد دوم: اِلمان‌های دیزاین) (نیلفام) - 1400 - English
 • کتاب طراحی داخلی به‌روش حرفه‌ای (جلد دوم: اتاق‌ها و ناحیه‌ها) (نیلفام) - 1400 - English
 • کتاب سبک‌ها در طراحی داخلی (جلد یکم) (پشوتن) - 1398 - Persian
 • کتاب سبک‌ها در طراحی داخلی (جلد دوم) (پشوتن) - 1398 - Persian
 • کتاب سبک‌ها در طراحی داخلی (جلد سوم) (پشوتن) - 1398 - Persian
 • پایان نامه طرح انطباق‌کاربری خانۀ تاریخی حاج‌شیخ تبریز به هتل‌بوتیک (دانشگاه آزاداسلامی) - 1396 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • پژوهشگر (1395-تاکنون)
 • معمار (1391-تاکنون)
 • معمار داخلی (1394-تاکنون)

Other

 • حوزۀ تخصصی: معماری داخلی - (طراحی، نظارت و اجرا). پژوهش: کارشناسی‌ارشد و دکتری - (پروپزال، پایان‌نامه/رساله، مقاله).