خانم دکتر Rima Fayaz

Dr. Rima Fayaz

فرد مهم علمی - Researcher ID: (191076)

30
15
1
10
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers