آقای Nima Khademi

Nima Khademi

آموزگار رسمی آموزش و پرورش و دانش‌آموختۀ دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی شیراز

Researcher ID: (193348)

47
6
3
1
4
3

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب داستان‌های آهوی چهارم (مشترک) (سمنگان) - 1401 - Persian
  • کتاب نانحس (قلم بان) - 1399 - Persian
  • کتاب کتاب شعر بابان 5 (مشترک) (بابان) - 1398 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • تدریس دانشگاهی در کارگاه آموزشی «آموزش جامع کار با نرم‌افزارهای مجموعۀ آفیس» (1400-1400)
  • تدریس دانشگاهی در کارگاه آموزشی «آشنایی با نحوۀ نگارش و اجرای اقدام‌پژوهی، درس‌پژوهی و روایت‌پژوهی» (1400-1400)
  • تدریس دانشگاهی در کارگاه آموزشی «مدیریت و تدریس اثربخش در کلاس‌های چندپایه» (1400-1400)
  • تدریس دانشگاهی در کارگاه آموزشی «جستجوی حرفه‌ای در پایگاه‌های علمی» (1400-1400)