آقای دکتر Ali Salehi Sardoei

Dr. Ali Salehi Sardoei

دانشجوی دکترای اصلاح و بیوتکنولوژی علوم باغبانی

Researcher ID: (193652)

64
33
4
6

Conference Papers

Journal Papers

Education

جوایز و افتخارات

  • کتاب برتر (اصلاح و مبانی پلی پلوئیدی در اصلاح گیاهان) جشنواره حرکت (1400)
  • رتبه یک آزمون قبول شده گان سال 1396 رشته اصلاح و بیوتکنولوژی محصولات باغبانی. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (1396)
  • کسب عنوان پژوهشگری (سطح نقره ای) در اولین جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی. اسفند ۱۳۹۵، شهرستان بابلسر (1395)
  • کسب عنوان رساله برتر کشور، در حوزه کشاورزی، در جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری (فرهیختگان) در سال 1394 (1394)
  • رتبه یک آزمون کارشناسی ارشد سال 1391 رشته اصلاح و فیزیولوژی گل و گیاهان زینتی دانشگاه ازاد (1391)
  • رتبه 175 آزمون سراسری سال 1384 (1384)