آقای دکتر Seyed Rasoul Hoseini

Dr. Seyed Rasoul Hoseini

دکتری مدیریت بازرگانی

Researcher ID: (194336)

12
19
2
2
1
2
1
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضویت حقیقی انجمن علمی کارآفرینی و نوآوری ایران

ISI Papers

  •  "The relationship between emotional intelligence with administrators' performance at Mashhad University of Medical Sciences", Knowledge Kingdom Publishing, (2018), Vol 10, No 3: 6487-6493

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب پارامترهای برند، اندازه گیری کارایی برند در طول خرید مشتری (محقق مشهد) - 1402 - Persian
  • کتاب بازاریابی دیجیتالی چابک (محقق مشهد) - 1402 - Persian

Teaching Experience

  • استاد مدعو دانشگاه ثامن نیشابور(1397-1398)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • داوری در نشریه معتبر بین المللی (JCR) (International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management) (1401-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • برگزیده شده در بنیاد ملی نخبگان (طرح شهید صیاد شیرازی) (1402)
  • برگزیده شده در بنیاد ملی نخبگان (طرح شهید طهرانی مقدم) (1402)

Workshops

  • بازاریابی دیجیتال و مدیریت بازرگانی - هنرستان استارتاپی رکاد مشهد (1402)