رضا عباسی | سیویلیکا

دکتر رضا عباسی

معرفی

علاقه مند به حوزه هنر و علوم انسانی


مقالات رضا عباسی در کنفرانس های داخلی

درک، کشف و مواجهه با فضا در فرآیند تمرین های تأاتر فیزیکال
سال 1399
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
بررسی تکنیک های سینمایی در تئاتر با نگاهی به آثار ویلسون و کاستلوچی
سال 1399
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
مواجهه با فضای پدیداری در فرایندهای تمرینی تئاترهای بدن محور بر مبنای آرای فلسفی مرلوپونتی
سال 1402
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
تبیین مفهوم تمرین بدنمند در متد تمرینی فضاساز/بدنمند بر مبنای آرای فلسفی مرلوپونتی
سال 1402
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مطالعات میان رشته ای در ادبیات و هنرهای کاربردی، موسیقی، نمایش و سینما