کاظم ابراهیم زاده | سیویلیکا

کاظم ابراهیم زاده

پژوهشگر سطح4 حوزه علمیه خراسان

معرفی

تلفن
09157073102

مقالات کاظم ابراهیم زاده در ژورنال های داخلی

کالبدشکافی جسد مسلمان از دیدگاه فقهای شیعه
سال 1398
ارائه شده در دوفصلنامه مصباح الفقاهه

سوابق شغلی کاظم ابراهیم زاده

سایر سوابق سردبیر مجله اندیشه های فقهی و اصولی
1396 - 0
سایر سوابق مدیر اجرایی دوفصلنامه علمی تخصصی مصباح الفقاهه
1396 - 0
سایر سوابق تدریس دروس سطح یک، دو، سه در حوزه علمیه خراسان
1391 - 0