آقای دکتر Abbas Naghizadeh-Baghi

Dr. Abbas Naghizadeh-Baghi

دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (197002)

37
42
1
1
3
22

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب بازی های محلی استان اردبیل (انتشارات محقق اردبیلی) - 1386 - Persian

Teaching Experience

Education

  • دکتری تخصصی مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی و علوم ورزشی University of Tehran1383-1388

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر دوره های دکتری تخصصی دانشگاه تهران (1388)
  • پژوهشگر برتر دوره دکتری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران (1387)
  • پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (1387)

Other

  • دبیر اجرایی سیزدهمین کنگره سراسری و دومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران(1391)
  • دبیر اجرایی یازدهمین کنگره بیوشیمی فیزیک ایران و اولین کنگره بین المللی بیوشیمی فیزیک(1391)
  • دبیر اجرایی دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی(1396)