خانم anahita komeijani

anahita komeijani

دانشجوی دکتری ریاضی

Researcher ID: (199022)

6
7
2
19
3
2
7
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Researchs

 • پیشنهاده رساله دکتری آموزش ریاضی، طراحی مدلی از تفکر آماری معلمان دوره ابتدایی و دانشجو معلمان دوره کارشناسی آموزش ابتدایی نگارش آناهیتا کمیجانی استاد راهنما آقای دکتر ابراهیم ریحانی اساتید مشاور خانم دکتر زهرا رحیمی و آقای دکتر احسان بهرامی سامانی چکیده: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی از تفکرآماری معلمان دوره ابتدایی و دانشجومعلمان دوره کارشناسی (1401)
 • آسیب شناسی محتوای کتاب‎ های درسی ریاضی ابتدایی و متوسطه اول از منظر مطالعات تیمز با بررسی تاثیرگذاری محتوای کتاب های درسی ریاضی بر نوع عملکرد دانش آموزان در مطالعه تیمز،وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی (1401)

Books

 • کتاب کتاب درسی آمار و احتمال،پایه یازدهم رشته ریاضی (وزارت آموزش و پرورش،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) - 1402 - Persian
 • کتاب کتاب راهنمای معلم ریاضی3‏ ‏ (پایه دوازدهم رشته علوم تجربی)‏ (وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) - 1398 - Persian
 • کتاب کتاب راهنمای معلم حسابان2‏ ‏ (پایه دوازدهم رشته ریاضی)‏ (وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) - 1398 - Persian
 • کتاب کتاب درسی ریاضی 3 ‏ ‏(پایه دوازدهم رشته علوم تجربی)‏ (وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) - 1397 - Persian
 • کتاب تدریس یار ریاضی1 ( دهم ریاضی و تجربی)‏ (موسسه مهدوی) - 1396 - Persian
 • کتاب کتاب درسی ریاضی 2 ‏ ‏(پایه یازدهم رشته علوم تجربی)‏ (وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) - 1396 - Persian
 • کتاب کتاب راهنمای معلم ریاضی2‏ ‏ (پایه یازدهم رشته علوم تجربی)‏ (وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) - 1396 - Persian
 • کتاب کتاب کار ریاضی 2‏ ‏(پایه یازدهم رشته علوم تجربی)‏ (سازمان پژوهش و برنامه ریزی ‏،انتشارات مدرسه) - 1396 - Persian
 • کتاب کتاب راهنمای معلم ریاضی1( دهم ریاضی و تجربی)‏ (وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) - 1395 - Persian
 • کتاب کتاب کار ریاضی1 ( دهم ریاضی و تجربی)‏ (سازمان پژوهش و برنامه ریزی ‏،انتشارات مدرسه) - 1395 - Persian
 • کتاب کتاب جامع حساب ،دیفرانسیل و انتگرال، جلد اول (قلم داور) - 1393 - Persian
 • کتاب کتاب جامع حساب ،دیفرانسیل و انتگرال، جلد دوم (قلم داور) - 1393 - Persian
 • کتاب کتاب جامع حسابان( دوره دو جلدی) (قلم داور) - 1392 - Persian
 • کتاب ریاضیات برای مدیران (البرز رسانه) - 1391 - Persian
 • کتاب مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (البرز رسانه) - 1390 - Persian
 • کتاب کاربرد مجموعه های فازی در تصمیم گیری و برنامه ‏ریزی (البرز رسانه) - 1390 - Persian
 • کتاب تحقیق در عملیات (1)‏ (البرز رسانه) - 1389 - Persian
 • کتاب ریاضی عمومی 1و2‏ (مهر سبحان) - 1386 - Persian
 • پایان نامه اندازه گیری کارآیی چند مولفه ای در مدل های DEA (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران) - 1383 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در دبیر رسمی آموزش و پرورش (1375-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس (1384-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • کسب مقام معلم نمونه، استان تهران (1396)
 • کسب رتبه برتر پژوهشگر فرهنگی، استان تهران (1395)
 • کسب مقام معلم پژوهنده ، استان تهران (1394)
 • کسب رتبه مولف نمونه ‏،کشوری (1394)
 • کسب رتبه برتر جشنواره روش های خلاق تدریس، استان تهران (1392)
 • کسب رتبه برتر جشنواره تولید محتوای الکترونیکی ، کشوری (1391)
 • احراز مقام پژوهشگر نمونه، استان تهران (1391)

Other

 • عضو شورای برنامه ریزی درسی گروه ریاضی ‏ سازمان پژوهش و برنامه ریزی(نماینده معلمان)‏، وزارت آموزش و پرورش
 • عضو گروه ریاضی انتشارات مدرسه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی، وزارت آموزش و پرورش
 • عضو شورای برنامه ریزی مجله رشد ریاضی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی، وزارت آموزش و پرورش
 • عضو رسمی کمیته آموزش آمار، انجمن آمار ایران
 • عضو هیات تحریریه مجله همگام با ریاضی
 • طراحی و تولید محتوای رمزینه پاسخ سریع(‏QR Code‏) برای کتب درسی ریاضی‏ رشته ریاضی و تجربی، متوسطه دوم، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی