علی سپهر | سیویلیکا

علی سپهر

معرفی


عضویت علی سپهر در مجامع و انجمنهای علمی

  • رییس دفتر منطقه شرق انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران
  • عضو و دبیر کمیته آموزش انجمن مهندسی مکانیک ایران
  • رییس هیات مدیره استاندارد ایران
  • عضو هیات مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن ایران ایران

مقالات علی سپهر در کنفرانس های داخلی

بررسی عددی اثرات همزمان غیرنیوتنی و ضربانی خون بر همودینامیک جریان در گرفتگی عروق خونی
سال 1387
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
Energy Conservation in Fluid Process Plants By Hydraulic Optimization
سال 1391
ارائه شده در دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
نگهداشت انرژی با استفاده از بنای خورشیدی کنش پذیر
سال 1392
ارائه شده در سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی