آقای دکتر Abolfath Khaleghi

Dr. Abolfath Khaleghi

استاد تمام گروه حقوق جزا - دانشکده حقوق دانشگاه قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (201414)

74
12
5
4
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب تاثیر پاندمی کوید 19 بر اجرای کیفرها (دانش و سنجش) - 1402 - Persian
 • کتاب رژیم تعقیب و تحقیق جنایات بین المللی (انتشارات علمی و فرهنگی مجد) - 1399 - Persian
 • کتاب رژیم دادرسی جنایات بین المللی (انتشارات علمی و فرهنگی مجد) - 1399 - Persian
 • کتاب حقوق بین الملل کیفری عمومی (انتشارات علمی و فرهنگی مجد) - 1394 - Persian
 • کتاب حقوق بین الملل کیفری اختصاصی (انتشارات علمی و فرهنگی مجد) - 1394 - Persian

Teaching Experience

 • استاد تمام (1401-تاکنون )
 • دانشیار (1393-1401)
 • استادیار (1381-1393)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در تدریس و تحقیق (1381-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • استاد برتر آموزشی (1401)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه (1397)

Other

 • استاد تمام حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق