خانم دکتر Maryam Sanepour

Dr. Maryam Sanepour

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (202029)

1
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers