خانم مهندس Kosar Sakhaeian

Engineer Kosar Sakhaeian

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی- برنامه ریزی شهری| عضو پایه سه نظام مهندسی ساختمان (طراحی و نظارت)

Researcher ID: (202144)

4
1
2
1
3

Education

  • کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی (برنامه ریزی شهری) University of Tabriz1398-1401
  • کارشناسی مهندسی شهرسازی Urmia University1394-1398

سوابق شغلی و تخصصی

  • عضو پایه 3 نظام مهندسی ساختمان (طراحی و نظارت) (تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • پذیرفته شده استعداد درخشان (بدون کنکور) در مقطع دکتری تخصصی دانشگاه تبریز (1403)
  • رتبه 28 و 20 کشوری در کنکور کارشناسی ارشد (1398)
  • رتبه 8 کشوری و رتبه 1 کنکور دکتری تخصصی