آقای مهندس Reza Shakeri

Engineer Reza Shakeri

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)

Researcher ID: (204310)

4