ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Soheil Parsa

Dr. Soheil Parsa

استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (20435)

خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی Soheil Parsa در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

Soheil Parsa ISI Papers

Soheil Parsa Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتأثیر پرایمینگ بذر با اسید سالسیلیک و پلی اتیلن گلایکول به همراه محلول پاشی گیاه با اسید سالسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت تحت شرایط خشکی ذرت(Zea mays L)اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
2دریافت فایل PDF مقالهاثر پرایمینگ تغذیه ای با عناصر روی و منگنز بر بهبود شاخص های جوانه زنی ذرت دانه ای (Zeamays L.) تحت شرایط تنش خشکیاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمارهای شکست خواب بر جوانه زنی بذور توده‏های مختلف خردل وحشی(.(Sinapis arvensis Lاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
4دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ترکیب تیمار های هورمونی و سرمادهی مرطوب بر بهبود جوانه زنی گیاه دارویی گلپر ایرانی(Heracleum persicum)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
5دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تکنیک های مختلف پرایمینگ بر خصوصیات سبز شدن گیاه دارویی گلپر ایرانی(Heracleum persicum)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
6دریافت فایل PDF مقالهکشاورزی پایدار راهی به سوی پایداری ترسیب کربناولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر بنزیل آمینو پورین قبل و بعد از سرمادهی بر شکست خواب بذر در گیاه دارویی گلپر ایرانی (Heracleum persicum)هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
8دریافت فایل PDF مقالهتأثیر پرایمینگ بذر با استفاده از اسید سالسیلیک و آب مقطر برروی شاخص های جوانه زنی Salvia viridisهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
9دریافت فایل PDF مقالهبهبود خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه دارویی مریم گلی یکساله (Salvia viridis) تحت شرایط تنش خشکی با بکارگیری نیترات پتاسیم و کلرید کلسیمهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهکاهش اثرات سوء تنش شوری در گیاه دارویی کنگر فرنگی (Cynara scolymus) با استفاده از پرایمینگ بذرهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهتأثیر آماده سازی بذر بر بهبود جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه دارویی کنگر فرنگی (Cynara scolymus) تحت تنش شوریدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
12دریافت فایل PDF مقالهکاربرد اسید سالسیلیک به منظور کاهش اثرات سوء تنش خشکی بر رشد اولیه گیاهچه گیاه دارویی Salvia viridisدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
13دریافت فایل PDF مقالهبهبود شاخصهای جوانه زنی بذر گیاه دارویی مریم گلی یک ساله با استفاده از اسمو و هیدروپرایمینگدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تیمار بیو- اوسموپرایمینگ بذر بر شاخص های بنیه گیاهچه گندمدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر میزان پروتئین دانه در بروز خواص کیفی 22 رقم گندم نان در ارتباط با امنیت غذایی و توسعه پایداراولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی همبستگی بین صفات کمی و درصد پروتئین بذرارقام گندمهای ایرانی و استرالیاییاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع زیرواحدهای گلوتنین باوزن مولکولی بالا در ارقام گندمهای نان ایرانی و استرالیاییاولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)1391
18دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی نوسانات مکانی و زمانی عملکرد چغندرقند دراستان خراسانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
19دریافت فایل PDF مقالهتغییر اقلیم و تأثیرات پروژه های ترسیب ربن بر تنوع زیستیدومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1391
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع زیستی محصولات زراعی شهرستان بیرجند طی سال های زراعی 1391-1384دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
21دریافت فایل PDF مقالهمطالعات اثرات سطوح شوری و نیتروژن برم حتوی نیتروژن ارقام گندم نانهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
22دریافت فایل PDF مقالهاثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر میزان پرولین گلرنگ تحت شرایط تنش شوریهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سرمادهی مرطوب و هورمون بنزیل آمینوپورین بر شکست خواب بذر گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa)همایش ملی گیاهان دارویی1389
24دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمارهای اسموپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی گلپر ایرانی (Heracleum persicum)همایش ملی گیاهان دارویی1389
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمارهای پرایمینگ بر درصد و سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه بذر گیاه دارویی کما کندل (Dorema ammoniacum)همایش ملی گیاهان دارویی1389
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالشهای مربوط به تولید و صادرات زعفران در استان خراسان جنوبی با استفاده ازمدل SWOTکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
27دریافت فایل PDF مقالهغربال ارقام گندمهای نان برای کیفیت نانوایی براساس امتیاز ژنومی زیر واحدهای گلوتنین سنگینهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
28دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنوع آللی جایگاه ژنی Glu-A1 و Glu-D1 در ارقام گندم نان با استفاده از نشانگرهای PCR آلل اختصاصی هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
29دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش PCR برای مطالعه تنوع آللی جایگاه ژنی Glu-B1 در ارقام گندم نانهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
30دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتریهای محرک رشد گیاه بر خصوصیات رشدی زعفران (Crocus sativa L.) در مزارع چندسالهسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تلقیح خاک با باکتریهای افزاینده رشد بر خصوصیات رشدی زعفرانسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات نیترات پتاسیم و سرمادهی مرطوب بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی مریم نخودی (Teucrium polium) Effect of potassium nitrate on seed germination of medicinal plant Teucrium poliumسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ساعات مختلف هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و رشد ارقام گوجه فرنگی( Lycopersicon escolentum Mill) تحت تنش شوریاولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی پدیده ساقه روی در ارقام چغندرقند در کشت پاییزه در منطقه خراسان رضویاولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی1395
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام چغندرقند در کشت پاییزهاولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی1395
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زوال بذر بر میزان هدایت الکتریکی و نشت مالون دی آلدئید بذر خلر (Larthyus sativis)اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هورمون های جیبرلیک و سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی بذور زوال یافته خلر (Lathyrus sativus L)اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
38دریافت فایل PDF مقالهمروری بر خواص دارویی و خصوصیات زراعی گیاه دارویی اسفرزهکنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست1395
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سالیسیلیک اسید و تنش اسمزی برخصوصیات جوانه زنی ارقام جو (.Hordeum vulgare L)همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
40دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر تغییرات الگوی پروتیینی بذور جو (.Hordeum vulgaris L) تحت شرایط تنش خشکیهمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
41دریافت فایل PDF مقالهشکست خواب و بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر آنغوزه (Ferula asafetida)همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی پروفایل پروتیینی در بذور آنغوزه (Ferula asafoetida)همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های مختلف پرایمینگ بذورسویا Glycine max L. Merrillاولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی زوال بذربرخصوصیات فیزیولوژیکی ومورفولوژیکی سویا Glycine max L. Merrillاولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
45دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata L) در شرایط گلخانهاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
46دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و وزن هزار دانه گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata L) در شرایط گلخانهاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
47دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش تیمار باکتری (Bradyrhizobium Japonicum) بر خصوصیات جوانه زنی چهار رقم سویااولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
48دریافت فایل PDF مقالهاثر اعمال تیمار IBA (ایندول بوتیریک اسید) بر خصوصیات جوانه زنی و رشدی ارقام گندم(Triticum aestivum L.) تحت تنش شوریهمایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی1397
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دما بر برخی خصوصیات جوانه زنی بذر پنیربادنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر دما بر برخی خصوصیات جوانه زنی بذر پنیربادنهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1397
51دریافت فایل PDF مقالهتجمع فلزات سنگین در خاک تحت تاثیرآبیاری با پساب شهری تصفیه شدهسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های اختلاط پساب تصفیه شده شهری با آب قنات جهت افزایش بهره وری آبسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398
53دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اسموپرایمینگ و تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر کینوادهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1399
54دریافت فایل PDF مقالهبهبود عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت Zea mays L با استفاده از زئولیت در شرایط کم آبیارینخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399
55دریافت فایل PDF مقالهاثر جوانه زنی (بدون نور) بر ترکیب شیمیایی دانه جواولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات میزان فسفر دانه جو طی جوانه زنی با روش طیف سنجی جذب اتمیاولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی1396

Soheil Parsa Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر هورمون های اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر فرایندهای پیشگیری وبهبود زوال بذر دو رقم کنجد (Sesamum indicum)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1393
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و اجزاء عملکرد زیست توده و برخی صفات فیزیولوژیکی دو گونه آویشن Thymus vulgaris و Thymus danensis در شرایط تنش خشکی و کاربرد کود دامیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1397
3دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش رطوبتی و کاربرد کود دامی بر شاخص‌های رشدی و تجمع وزن خشک دو گونه آویشن باغی( Thymus vulgaris L.) و دنایی (Thymus daenensis celak.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
4دریافت فایل PDF مقالهاثر حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر صفات مؤثر بر درصد جذب نور و عصاره‌ی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در بیرجندفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1397
5دریافت فایل PDF مقالهتغییرات نسبت کربن به نیتروژن خاک و پاسخ رشدی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.) در واکنش به سطوح مختلف کودهای دامی و شیمیاییفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1397
6دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سطوح مختلف حاصلخیزکننده‌های آلی و شیمیایی بر عملکرد، شاخص برداشت و درصد عصاره گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های مختلف کم آبیاری بر صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه ای (.Zea mays L)فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1400
8دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش خشکی و کود دامی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد .Thymus vulgaris L و Thymus daenensis Celakمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1396
9دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین صفات کیفی دانه و نشانگرهای مولکولی SSR در برخی از ژنوتیپ های گندم نانپژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی1395
10دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین ترکیب آللی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با صفات کیفی دانه در برخی از ارقام گندم نانفصلنامه تحقیقات غلات1393
create: 17 August 2013 - view 38

Soheil Parsa annual papers published chart

Contact informations

Province: خراسان جنوبی City: بیرجند

Share

Top Keywords in Soheil Parsa papers

Support