کامله آقاجانلو | سیویلیکا

دکتر کامله آقاجانلو

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

معرفی

استان
آذربایجان شرقی
شهر
مراغه

سمتهای علمی و اجرایی کامله آقاجانلو در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه مراغه (عضو هیات علمی)
  • بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران (عضو کمیته علمی - هیات داوران)

مقالات بین المللی کامله آقاجانلو

"Numerical simulation of sediment transport and scouring by an offset jet", Canadian Science Publishing, (2007), Vol 34, No 10: 1267-1275

مقالات کامله آقاجانلو در کنفرانس های داخلی

BRI-STARS شبیه سازی پدیده آبشستگی در پایه های پل با مدل ریاضی
سال 1382
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
مدل ریاضی طراحی خودکار مخازن موجگیر روزن های تحت شرایط هیدرولیکی پایدار
سال 1388
ارائه شده در هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
شبیه سازی پخش سیلاب ناشی از شکست سد تحت سناریوهای مختلف: مطالعه مورد سد شهید کاظمی
سال 1397
ارائه شده در هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
تحلیل کوپل اویلری-لاگرانژی: آسیب دال بتن مسلح و تغییر پروفیل سطح مخزن آب پشت آن، تحت انفجار در هوا
سال 1397
ارائه شده در هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
ارزیابی خطرپذیری جزایر کیش و قشم در برابر ریزش های نفتی
سال 1398
ارائه شده در چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
شبیه سازی عددی عملیات مقابله با ریزش های نفتی، بوم های شناور
سال 1398
ارائه شده در چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
بررسی تاثیر غلظت در الگوی رسوب گذاری در جریان های غلیظ با نرم افزار FLOW 3D
سال 1398
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
ارزیابی اثر شیب کانال و موقعیت قرارگیری موانع در کنترل جریان غلیظ
سال 1398
ارائه شده در هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
شبیه سازی عددی تاثیر زبری کف کانال در الگوی انتشار جریان غلیظ با مدل Flow3D
سال 1398
ارائه شده در هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
شبیه سازی عددی شکست سد خاکی شهید کاظمی با نرم افزار FLOW3D
سال 1398
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
ارزیابی روندیابی هیدرولیکی و هیدرولوژیکی سیلاب در رودخانه باراندوزچای
سال 1398
ارائه شده در اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
بررسی تغییرات زمانی کیفیت آب مخزن سد علویان با استفاده از شاخص WQI
سال 1399
ارائه شده در نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
ارزیابی عددی سرعت حداکثر جریان غلیظ درکانال با بستر زبر با نرم افزار FLOW3D
سال 1399
ارائه شده در نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
تاثیر خصوصیات فیزیکی ذرات بر الگوی رسوب گذاری جریان غلیظ
سال 1400
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
ارزیابی تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز با استفاده از شاخص NSFWQI
سال 1400
ارائه شده در دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

مقالات کامله آقاجانلو در ژورنال های داخلی

ارزیابی آسیب پذیری سواحل شمالی خلیج فارس در برابر ریزش های نفتی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب
ارزیابی وضعیت تغذیه ای مخزن سد علویان با استفاده از روش های آماری و شاخص های TSI و TLI
سال 1401
ارائه شده در مجله تحقیقات آب و خاک ایران
ارزیابی کیفیت آب رودخانه کارون بر پایه شاخص های IRWQI و WAWQI در دو ایستگاه ملاثانی و اهواز
سال 1401
ارائه شده در مجله تحقیقات آب و خاک ایران