صادق فیض اللهی | سیویلیکا

دکتر صادق فیض اللهی

عضو هیات علمی دانشگاه

معرفی

فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

استان
ایلام
شهر
ایلام
آدرس
Sadegh_feizollahi@yahoo.com

مقالات صادق فیض اللهی در کنفرانس های داخلی

بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندها در دانشگاه پیام نور ایلام
سال 1393
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
بررسی رابطه عدالت سازمانی، اعتمادکارکنان و رفتارمتمدن سازمانی درسازمان های دولتی
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
بررسی عوامل موثر بر رفتار کارکنان (جایگاه های سوخت شهر ایلام)
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
بررسی و اولویت بندی علل رکود شرکت های تعاونی روستایی استان ایلام و ارائه راهکارهای مفید
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع بر وفاداری مشتریان نمایندگی های پس از فروش ایران خودرو ایلام
سال 1395
ارائه شده در اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
ارتباط میان فرهنگ سازمانی و عملکرد سازمانی؛با تعدیل گری نوآوری (مورد مطالعه:شرکت پالایش گاز ایلام)
سال 1395
ارائه شده در سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
بررسی انگیزش کاری کارکنان پیام نور ایلام
سال 1395
ارائه شده در سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
بررسی عوامل تاثیرگذار هوش تجاری بر عملکرد صادراتی شرکت پتروشیمی ایلام
سال 1395
ارائه شده در چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
بررسی تاثیرات کارکردهای زنجیره تامین سبز بر عملکرد صنایع با تبیین نقش میانجی چابکی سازمانی
سال 1399
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
پیش بینی استراتژی مدیریت دانش بر اساس خلاقیت و انگیزش شغلی در مدیران دولتی شهر ایلام
سال 1401
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
تاثیر ریسک زنجیره تامین بر عملکرد چابکی: تبیین نقش میانجی یکپارچگی زنجیره تامین (مورد مطالعه:شرکت پالایش گاز ایلام)
سال 1402
ارائه شده در دومین کنفرانس تحقیقات کاربردی علوم انسانی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
واکاوی پدیدارشناختی موانع تسهیم دانش (مورد مطالعه:شهرک صنعتی شهر ایلام)
سال 1402
ارائه شده در دومین کنفرانس تحقیقات کاربردی علوم انسانی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
تبیین مدل یکپارچه مدیریت استعداد با رویکرد فراترکیب – پرومته (مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز ایلام)
سال 1401
ارائه شده در نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم مدیریت و حسابداری ایران
تجربه زیسته کارکنان از شناسایی موانع تسهیم دانش در شرکت های کوچک و متوسط ایلام
سال 1402
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد

مقالات صادق فیض اللهی در ژورنال های داخلی

توسعه مدل ریاضی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته چند هدفه؛ با تمرکز بر صرفه جویی هزینه های بازیافت در شرایط عدم اطمینان
سال 1400
ارائه شده در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
Development of closed-loop supply chain mathematical model (cost-benefit-environmental effects) under uncertainty conditions by approach of genetic algorithm
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها
توسعه مدل شبکه زنجیره تامین حلقه بسته چندهدفه و چنددوره ای تحت شرایط عدم قطعیت
سال 1397
ارائه شده در مجله چشم انداز مدیریت صنعتی
شناسایی نیازهای مشتریان در ارائه خدمات از طریق کانال های الکترونیک با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت در سطح شهر ایلام)
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار
ارائه الگوی اثربخش دوره های آموزش ضمن خدمت در سازمان های دولتی با بهره گیری از رویکرد فراترکیب
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه تعالی منابع انسانی

تالیفات صادق فیض اللهی

اصول سرپرستی سازمان(انتشارات نوروزی)
1394 - فارسی
سیستم های اطلاعات مدیریت(جوهر حیات)
1391 - فارسی

تحصیلات صادق فیض اللهی

دکتری تخصصی مدیریت صنعتی
1393 - 1398