آقای دکتر siamak habibi

Dr. siamak habibi

دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

Researcher ID: (208272)

19
3
1
2
1
1

Conference Papers

Books

  • کتاب آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی (کرمانشاه) - 1398 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی (1400-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • مقاله منتخب ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی (1393)

Other

  • داور مقالات ژورنال تخصصی بازاریابی