علی دل پیشه | سیویلیکا

دکتر علی دل پیشه

Department of Child and Reproductive Health, Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, UK.

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی علی دل پیشه در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی (سردبیر)
  • مجله علوم دارویی و شیمی (ویراستار)