آقای دکتر Lazim Alipour

Dr. Lazim Alipour

دانشجوی مقطع دکتری مدیریت

Researcher ID: (210596)

4
3
1
2
7

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس حسابداری و مالی (1375-1401)

Workshops

  • Doctor of Business Administration (DBA) - تهران - دانشگاه علمی کاربردی با همراه مراکز خصوصی (1395)
  • دوره MBA - تهران - دانشگاه علمی کاربردی با همراه مراکز خصوصی (1394)