آقای دکتر Alireza Moghaddasi

Dr. Alireza Moghaddasi

استادیار گروه مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (211205)

181
10
19
3
9
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن مديران صنايع ايران
 • عضو انجمن مديريت ايران
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مشهد
 • عضو دایمی دبيرخانه بين المللي نهضت توليد علم، جنبش نرم افزاري و آزاد انديشي دانشگاه آزاد اسلامي
 • عضو خانه مطبوعات استان خراسان

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب BUSINESS WORLD STUDIES IN THE SCOPE OF MANAGEMENT, TRADE AND MARKETING (iksad publishing house) - 2022 - English
 • کتاب پیاده سازی کارآفرینی سازمانی (رویکرد پژوهشی و کاربردی) (درخشش) - 1400 - Persian
 • کتاب راهنمای عملی و کاربردی نگارش طرح کسب و کار (آهنگ قلم) - 1399 - Persian
 • کتاب مباحث نو و ویژه برای نوشتن طرح کسب و کار (آهنگ قلم) - 1399 - Persian
 • کتاب سيستم هاي اطلاعات برای مديران اجرایی (بازرگانی، دولتی، اجرایی، مالی) (پویااندیش) - 1393 - Persian
 • کتاب مبانی و مفاهیم مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات (ترجمان خرد) - 1392 - Persian
 • کتاب کسب و کار در عصراطلاعات (دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی) - 1392 - Persian
 • کتاب مبانی سازمان و مدیریت (مقدمه ای بر تئوری های مدیریت پیشرفته) (کتابدارتوس) - 1392 - Persian
 • کتاب سيستم هاي اطلاعات مديريت پیشرفته (چارچوبی نو برای تمام مدیران) (کتابدارتوس) - 1392 - Persian
 • کتاب مبانی و مفاهیم مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات (سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمانی) (دانشگاه آزاد اسلامي- واحد مشهد) - 1391 - Persian
 • کتاب کارآفرینی و پروژه (مرندیز) - 1391 - Persian
 • کتاب تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت (مرندیز) - 1391 - Persian
 • کتاب مباحث ویژه مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات (سیستم اطلاعات استراتژیک و معماری کلان سازمانی) (مرندیز) - 1391 - Persian
 • کتاب مباحث ویژه روابط کار و صنعت (بامقدمه ای بر کارآفرینی) (مرندیز) - 1390 - Persian
 • کتاب تجزيه و تحليل و طراحي سيستم (مفاهيم و كاربردها) (دانشگاه آزاد اسلامي- واحد مشهد) - 1389 - Persian
 • کتاب مباني فناوري اطلاعات (دانشگاه امام رضا (ع)) - 1387 - Persian
 • کتاب سيستم هاي اطلاعات مديريت (جهان فردا) - 1386 - Persian
 • کتاب كارآفريني؛ از تئوري تا عمل (جهان فردا) - 1385 - Persian
 • کتاب دولت الکترونیک؛ بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات (ترمه) - 1384 - Persian

Teaching Experience

 • استادیار بین المللی امام رضا(1384-تاکنون )

Education

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر نمونه استان خراسان رضوی (1387)
 • مدرس نمونه دانشگاه های جامع علمی- کاربردی کشور (1386)
 • استاد نمونه دانشگاه امام رضا (ع) (1386)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه امام رضا (ع) (1385)
 • پژوهشگر نمونه و برتر منطقه 9 دانشگاه آزاداسلامي (خراسان بزرگ) (1384)
 • پژوهشگر برتر جشنواره ملی اسرار (1384)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاداسلامي- واحد سبزوار (1384)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامي- واحد تربت جام (1384)
 • خبرنگار برتر جشنواره شهر ملی در آیینه رسانه ها (1383)