آقای دکتر ali almasi

Dr. ali almasi

دكتري تخصصي مهندسي مواد و متالورژي دانشگاه تبريز

Researcher ID: (212703)

16
7
1
1
3

ISI Papers

  •  "A novel method to low temperature synthesis of nanocrystalline forsterite", Elsevier BV, (2007), Vol 42, No 4: 666-673
  •  "Effects of Partitioning Time and Temperature on the Microstructure and Mechanical Properties of a High Strength Microalloyed Steel", Springer Science and Business Media LLC, (2021), Vol 10, No 4: 525-533
  •  "Partitioning of the High Strength Steel Contained Ti Microalloy Element at the Temperatures Above and Below Martensitic Transformation Start Temperature (Ms)", Springer Science and Business Media LLC, (2021), Vol 10, No 4: 534-540

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

  • استاد مدعو دانشگاه پيام نور مركز تبريز(1395-تاکنون )
  • استاد مدعو دانشگاه جامع علمي كاربردي تبريز(1388-تاکنون )
  • استاد مدعو آموزشكده فني شما ره 2 تبريز(1386-تاکنون )
  • استاد مدعو آموزشكده فني شماره 1 تبريز(1385-تاکنون )

Education

  • دکتری تخصصی مهندسي مواد و متالورژي دانشگاه تبريز1395-1400

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در دانشگاه تبريز (1377-تاکنون)