آقای دکتر Touraj Mohammadi

Dr. Touraj Mohammadi

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (218347)

139
4
1
338
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers