جلال راعی | سیویلیکا

جلال راعی

استاد یار

معرفی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری و علاقه مند به حوزه استراتژی و مدیریت استراتژیک

استان
تهران
شهر
تهران

عضویت جلال راعی در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو
  • عضو

سمتهای علمی و اجرایی جلال راعی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی (مدیر مسئول)

سوابق استادی جلال راعی

استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
1392 - 1399

تحصیلات جلال راعی

دکتری تخصصی مدیریت استراتژیک
1388 - 1394

سوابق شغلی جلال راعی

سابقه کار دانشگاهی مدیر مسئول مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی
1397 - 1399