آقای Amirhossein safdari

Amirhossein safdari

نویسنده و پژوهشگر در علم حقوق

Researcher ID: (221866)

16
4
1
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
  • عضو انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران
  • عضو انجمن علمی حقوق اساسی ایران
  • عضو انجمن ایرانی حقوق اداری

Conference Papers

سوابق شغلی و تخصصی

  • محقق و پژوهشگر (1394-تاکنون)

Other

  • از سال 1394 تاکنون به عنوان یک محقق و پژوهشگر در علم حقوق بیش از 250 عنوان یادداشت علمی در حوزه علم حقوق نوشته ام که این یادداشت ها در روزنامه ها و خبرگزاری های رسمی و معتبر داخلی منتشر و چاپ شده است.