آقای مهندس Behnam Mortezapour

Engineer Behnam Mortezapour

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

Researcher ID: (222332)

2
1
36
5

Teaching Experience

 • مربی

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • ايستا پي آزما (كارآموزي) (1394-1394)

Workshops

 • دوره آموزشی تخصصی استاندارد بتن آماده در صنعت ساختمان - اداره كل استاندارد و نظام مهندسي/تهران (1399)
 • دوره آموزشی تخصصی استانداردهای کلید، پریز و دوشاخه برق در صنعت ساختمان - اداره كل استاندارد و نظام مهندسي/تهران (1399)
 • سومين گردهمايي بين الملي جوانان مديريت پروژه - انجمن مديريت پروژه ايران/تهران (1399)
 • وبینار ملی مهندسی عمران و محیط زیست - دانشگاه الزهرا(س)/تهران و انجمن علمی عمران دانشگاه بزرگمهر/قائنات (1399)
 • كارگاه آموزشی چگونه یک متخصص پایداری شویم (مولفه های بارز یک متخصص پایداری در پروژه) - انجمن مديريت پروژه ايران/تهران (1399)
 • کارگاه آموزشی گزارش ‌دهی پایداری با تشریح چهارچوب GRI - انجمن مديريت پروژه ايران/تهران (1399)
 • میزگرد- واکاوی چالش های فرهنگی و اجتماعی توسعه پایدار در مدیریت پروژه ایرانی - انجمن مديريت پروژه ايران/تهران (1399)
 • وبينار گذري بر درختان كهنسال ايران - دانشگاه پیام نور/کردستان (1399)
 • دوره آموزشی آتش نشان داوطلب - سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران (1392)
 • سمینار تخصصی آشنایی با حقوق مهندسی - دانشگاه تربیت مدرس/تهران (1399)
 • شایستگی های محوری مدیر پروژه پایدار - انجمن مديريت پروژه ايران ipma / تهران (1399)
 • پایداری در پروژه های شهری؛ از سیاست تا عمل - انجمن مديريت پروژه ايران ipma / تهران (1399)
 • حال و آینده ساختمانهای پایدار - انجمن مديريت پروژه ايران ipma / تهران (1399)
 • Sustainability Accounting & Compliance - انجمن مديريت پروژه ايران ipma / تهران (1399)
 • Sustainability risk management overview - انجمن مديريت پروژه ايران ipma / تهران (1399)
 • مولفه های پایداری در مدیریت پروژه های توسعه شهری - انجمن مديريت پروژه ايران ipma / تهران (1399)
 • Keep your virtual team going from start to end: Create sustainability in virtual teamwork - انجمن مديريت پروژه ايران ipma / تهران (1399)
 • Sustainability challenges, opportunities and threats in project management - انجمن مديريت پروژه ايران ipma / تهران (1399)
 • ?Lessons learned - Are we really learning them - انجمن مديريت پروژه ايران ipma / تهران (1399)
 • ? Future Sustainable Project Managers, what competences will you need - انجمن مديريت پروژه ايران ipma / تهران (1399)
 • ارزش کسب شده سبز در مدیریت پروژه EGVM ; How Earn Green Value in - انجمن مديريت پروژه ايران ipma / تهران (1399)
 • ?New PM generation OR re-generation - انجمن مديريت پروژه ايران ipma / تهران (1399)
 • تکنولوژی های هوشمند در طراحی پروژه های پایدار شهری - انجمن مديريت پروژه ايران ipma / تهران (1399)
 • تجارب موفق پايداري اجتماعي در صنايع نفت ،گاز و پتروشيمي ايران - انجمن مديريت پروژه ايران ipma / تهران (1399)
 • پارادايم توسعه پايدار در مديريت پروژه و چشم انداز ان در ايران - انجمن مديريت پروژه ايران ipma / تهران (1399)
 • وقتي از توسعه پايدار حرف مي زنيم از چه حرف مي زنيم؟ - انجمن مديريت پروژه ايران ipma / تهران (1399)
 • كارگاه آموزشي متدولوژي PRiSM - انجمن مديريت پروژه ايران ipma / تهران (1399)
 • Pushing the reset bottom on earth; fresh and young leaders needed - انجمن مديريت پروژه ايران ipma / تهران (1399)
 • ميزگرد واكاوي چالش هاي فرهنگي و اجتماعي توسعه پايدار در مديريت پروژه ايراني - انجمن مديريت پروژه ايران ipma / تهران (1399)
 • وركشاپ آینده رهبری پروژه ها در بستر هوش مصنوعی عمومي / آنچه مدیران پروژه باید درباره هوش مصنوعی عمومی بدانند - انجمن مديريت پروژه ايران ipma / تهران (1400)
 • شهرهای هوشمند و مدیریت روان آب شهری با نگرش بر توسعه پایدار و دوست‌دار محیط زیست - دانشگاه الزهرا(س) (1400)
 • آشنایی با BIM (مدلسازی اطلاعات ساختمان) - انجمن علمی عمران دانشکده شهید منتظری مشهد با همکاری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی عمران ایر (1400)
 • سلسله نشست‌های تخصصی مهندسی عمران با موضوع: "بررسی تغییرات طرح لرزه‌ای سازه‌های بتن‌آرمه در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال ۱۳۹۹" - انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان با همکاری "اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی (1400)
 • ورکشاپ " آینده رهبری پروژه ها در بستر هوش مصنوعی عمومی" - جوانان انجمن مدیریت پروژه ایران (1400)
 • کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی عمران - انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه کردستان با همکاری اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی مهندسی عم (1400)
 • سلسله نشست‌های تخصصی مهندسی عمران با موضوع: "بررسی تغییرات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال ۱۳۹۹" - انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان با همکاری "اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی (1400)