آقای دکتر Mohammad Mahdi Ranjbar Fordoei

Dr. Mohammad Mahdi Ranjbar Fordoei

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-رفتارسازمانی-منابع انسانی

Researcher ID: (224384)

2
1
1
7
1
2
4
1
1
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

ISI Papers

 •  The Effect of the Level of Physiological Need on the Empowerment of Organizational Employees with the Mediation role of Citizenship Behaviour
 •  INVESTIGATING THE MANAGEMENT OF THE INTEGRATION OF ORGANIZATIONAL PEOPLE AND EMPOWERING MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: A BEHAVIORAL ANALYSIS

Researchs

 • طراحی مدل اکوسیستم منابع انسانی مطالعه موردی استان قم (با تاکید بر جذب و استخدام) (1402)

Books

 • کتاب Application of Artificial intelligence in accounting and finance (Am) - 2024 - English
 • کتاب Application of Artificial Intelligence (Publisher: Lambert - Arthur:Fateme Dekamini and Mohammad Mahdi Ranjbar Fordoei) - 2023 - English
 • کتاب چگونه استخدام نکنیم (پدیدار جهان ،ترجمه :محمد مهدی رنجبر فردویی،سپهر نفر،حمیدرضا آقائیان، محمد حسین افتخار) - 1401 - Persian
 • کتاب شاخص های اصلی عملکرد (پدیدار جهان،ترجمه: محمد مهدی رنجبر فردویی، دکتر مصطفی رزاقی کاشانی) - 1401 - Persian
 • کتاب مدیریت بر درآمد (دکتر محسن نظری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،سپهر نفر،محمدمهدی رنجبر فردویی) - 1401 - Persian
 • کتاب مدیریت رفتار سازمانی (دکتر حسن بودلایی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران،محمدحسین کناررودی،محمد مهدی رنجبر فردویی) - 1401 - Persian
 • کتاب شایستگی منابع انسانی (پدیدار جهان ،محمد مهدی رنجبر فردویی،دکتر علی رضا افشار نژاد) - 1397 - Persian

Teaching Experience

Education

 • دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی University of Tehran1399-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در اداره کار و رفاه اجتماعی استان قم (1396-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در کارمند دانشگاه علوم پزشکی استان قم (1397-1402)

جوایز و افتخارات

 • لوح تقدیر از ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان قم جناب آقای دکتر مهدی مصری (1401)
 • لوح تقدیر مدافع سلامت از ریاست مجلس آقای دکتر علی لاریجانی
 • لوح تقدیر از ریاست کل اداره کار و رفاه اجتماعی استان قم جناب آقای مهندس مصطفی کاویانی
 • لوح تقدیر از ریاست کل علوم پزشکی استان قم جناب آقای دکتر قدیر

Workshops

 • جامع بازرگانی بین الملل - اتاق بازرگانی ایران (1401)

Other

 • استاد دانشگاه علمی کاربردی استان قم