ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

آقای Ali Alami

Ali Alami

فرد مهم علمی - Researcher ID: (225577)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Ali Alami در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سمترویداد
عضو کمیته علمی - هیات داوران

Ali Alami Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهمطالعه in silico ناحیه پروموتری همولوگ های بتاآمیرین-11-اکسیداز (CYP88D6) شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra) در گیاهان خانواده فاباسهشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مصرف آب دریا در مرحله جوانه زنی برنجشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
3دریافت فایل PDF مقالهاهمیت اقتصادی میوه کیوی در غرب استان گیلانیازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران1398
4دریافت فایل PDF مقالهPrediction of Hordeum vulgare protein-protein interaction networkهشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران1397
5دریافت فایل PDF مقالهConstructing barley PPIN using divergence time and interolog as two major evolutionary informationهشتمین همایش بیوانفورماتیک ایران1397
6دریافت فایل PDF مقالهKNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE OF IRANIAN FEMALE HIGH SCHOOL STUDENTS ABOUT IRON SUPPLEMENTATION: EVALUATION OF IRON SUPPLEMENTATION NATIONAL PROGRAMسومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران1397
7دریافت فایل PDF مقالهEvaluation of Toxicity of Cobalt Ferrite Nanoparticles on Human Leukemia Cancer Cell Line K562اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری1397
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت ژن سنتز کننده سیستیین (OAS_TL) در واکنش به شرایط روز کوتاهی و تنش اکسیداتیو القا شده توسط کادمیوم در موتانت های old3 آرابیدوپسیساولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر میزان بیان دو ژن PAL و F3H در برگ چای (Camellia sinenis)اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عدم فعالیت ژن RON1 در گیاه آرابیدوپسیس به پیری القا شده توسط تاریکیسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع آللی و گروه بندی ژنوتیپ های مختلف گندم نان (Triticum aestivum L.) به کمک نشانگرهای ریزماهوارهسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم نان با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزون و ISSRاولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر انبارداری بر برخی شاخص های کیفی و اسکالد سطحی سیب ’گرانی اسمیت‘ در منطقه آبیک قزوینچهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1395
14دریافت فایل PDF مقالهاثر متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر الگوی بیان ژن و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز PAL در گیاه سرخارگل Echinacea purpureaاولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تنش غیر زیستی شوری بر مولفه های جوانه زنی هشت نوع ژنوتیپ کنجددومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر موتاسیون نقطه ای در ژن FRY1 برشاخصه ای فیزیولوژیکی آزابیدوپسیس تحت تاثیر تنش اکسیداتیو القاء شده توسط آمینو تریازول (3– Amino-1,2,4 Teriazole)هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ارقام برنج ایرانی برای نشانگرهای ریزماهواره پیوسته به مکان ژنی کنترل کننده تحمل به خشکیهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع هاپلوتایپی ژنوتیپ های برنج برای نشانگرهای متصل به QTL بزرگ اثر تحمل به خشکی روی کروموزوم 9 برنجهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
19دریافت فایل PDF مقالهتجزیه ارتباط برای برخی صفات تغذیه ای در دانه ی برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارههشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی چندشکلی نشانگرهای ریزماهوارهی پیوسته با مکانهای ژنی کنترل کنندهی ی برخی از صفات تغذیه ای دانه ی برنجهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
21دریافت فایل PDF مقالهNCBI در دو رقم برنج ایرانی با توالی ژنومی موجود در waxy مقایسه توالی قطعه راهنمای ژنهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
22دریافت فایل PDF مقالهRAPD بررسی تنوع و روابط ژنتیکی گونههای آژیلوپس ایرانی و گندم نان با استفاده از نشانگرهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
23دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی ژن های مقاومت به سرما در گیاه برنجهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی کرم ساقه خوار نواری برنج Chilo suppressalis walker دRAPDر استان گیلان و غرب استان مازندران با استفاده از نشانگرهای RAPDهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
25دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از آنزیم برشی برای افزایش کارآیی نشانگرهای IRAPهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی صفات فیزیولوژی و مورفولوژی و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانت در ژنوتیپهای آژیلوپس Aegilops در شرایط تنش شوریاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
27دریافت فایل PDF مقالهتأثیر فعالیت ژن FRY1/SAL1 بر فعالیت آنزیم کاتالاز و بیان ژن هایDEFL و GST1 در واکنش به تنش اکسیداتیو در آرابیدوپسیساولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرفعالیت ژنRON1 بربرخی ویژگیهای مورفولوژیکی گیاهان درواکنش به تنش سرما درآرابیدوپسیسArabidopsis thalianaاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهغربال برخی از گندم نیاهای موجود با استفاده از نشانگرهای اختصاصی مربوط به ژنهای مقاومت به زنگ قهوه ای در گندماولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی بیان ژن تنظیمی NPR1 پس از تیمار گیاه برنج با سالیسیلیک اسید و متیل جاسموناتاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش احتمالیABC ترنسپورترها در انتقال پروتئین های مرتبط با بیماری زایی در برنجاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهکامپیوتر های مولکولی DNAهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
33دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ژنهای کد کننده زیر واحدهای مختلف گلوتنین در آجیلوپس تائوچی (Aegilops tauschii) با استفاده از نشانگرهای مبتنی بر ESTسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
34دریافت فایل PDF مقالهمطالعه توالی یکی از زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین در گونه آژیلوپس تاوشیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی در انواع روشهای کشت مستقیم و نشاییسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
36دریافت فایل PDF مقالهکاهش خسارت گل جالیز مصری (Orobanche aegyptica) در گیاه گوجه فرنگی با ایجاد مقاومت القایی توسط سالیسیلیک اسیدسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
37دریافت فایل PDF مقالهاثرمصرف کود سیلیسیوم بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ژنوتیپهای اصلاح شده برنجسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
38دریافت فایل PDF مقالهاثر مصرف کود سیلیسیوم بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ژنوتیپهای بومی و اصلاح شده برنجسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
39دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان نشاکاری بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ارقام برنج (Oryza Sativa L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
40دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی از ارقام برنج براساس صفات مرتبط با تحمل به جوانه زنی پیش از برداشتسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پیش اندازی بر عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مستقیم برنجسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات گیاهی مرتبط با عملکرد دانه در ژنوتیپهای بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات فیزیولوژی و مرفولوژی برخی از ژنوتیپ های آژیلوپس (Aegilops) در شرایط تنش شوریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
44دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات مورفولوژیک مرتبط با خوابیدگی بوته در ژنوتیپ های بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
45دریافت فایل PDF مقالهمطالعه الگوی بیان یک ژن ABC-Transporter در برهمکنش سازگار و ناسازگار عامل بیماری اسکالد جو به روش QRT-PCRدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
46دریافت فایل PDF مقالهمطالعه همبستگی صفات زراعی و تجزیه علیت در برنجنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
47دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات مرتبط با خوابیدگی بوته در ارقام بومی و اصلاح شده برنج ( Oryza sativa L. )دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1392
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی کیفیت نانوایی در گونه Aegilops tauschii با استفاده از نشانگرهای اختصاصیاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین تیمار هورمون جاسمونیک اسید و القای مقاومت به تنش خشکی در ارقام مقاوم وحساس خزر و هاشمی در گیاه برنجاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمار اسید سالیسیلیک بر برخی از شاخصهای بیوشیمیایی در ارقام مقاوم و حساس به تنش خشکی در گیاه برنجاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
51دریافت فایل PDF مقالهواکنش موتانتهای مختلف آرابیدوپسیس به اتیلن در محیط in vitroدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
52دریافت فایل PDF مقالهبه کارگیری نشانگرمولکولی S-SAP به منظور بررسی تنوع ژنتیکی موجود درمیان برخی ارقام برنج ایرانیدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
53دریافت فایل PDF مقالهاثرتیمارهای متیل جاسمونات و اسیدسالیسیلیک برشاخصهای جوانه زنی بذورعادی و فرسوده کلزاBrassica napus Lدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
54دریافت فایل PDF مقالهاثرمیزان بذربرعملکرد واجزای عملکردبرنج رقم خزردرانواع روشهای کشت مستقیمدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
55دریافت فایل PDF مقالهاثرمیزان بذربرعملکردواجزای عملکردبرنج رقم هاشمی درانواع روشهای کشت مستقیمدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
56دریافت فایل PDF مقالهمدیریت تلفیقی کنترل علفهای هرزلوبیا محلی L. Phaseolus vulgari درمنطقه شهرستان رشتدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی تغییرات بیوشیمیایی القا شده با هورمون سالیسیلیک اسید در گیاه برنجسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان بیان ژن FRY1 و فعالیت چرخه بیوسنتز اتیلن در گیاهان موتانت old101سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی تغییرات بیوشیمیایی القا شده با هورمون متیلجاسمونات در گیاه برنجسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)1391
60دریافت فایل PDF مقالهاثرموقعیت دانه روی خوشه برخصوصیات کمی و کیفی دانه ارقام بومی و اصلاح شده برنج oryza sativa Lیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
61دریافت فایل PDF مقالهتعیین نشانگرهای مثبت Informative) برای برخی صفات مورفولوژیک دربادام زمینییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389

Ali Alami Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی لاین های پیشرفته سویا و ارقام والدینی در محیط بدون تنش و تنش کم آبیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1399
2دریافت فایل PDF مقالهA Study of Features of Backpack Carrying Methods by Schoolchildren: A Population-Based Studyمجله بین المللی کودکان1397
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زنی پیش از برداشت (pre-harvest sprouting)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1397
4دریافت فایل PDF مقالهNeeds Assessment and Determination of the Priorities of Accountable Education in Gonabad University of Medical Sciencesفصلنامه آینده آموزش پزشکی1397
5دریافت فایل PDF مقالهاثر میزان بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی در انواع روش های کاشت مستقیمبه زراعی نهال و بذر1394
6دریافت فایل PDF مقالهاثر پرایمینگ بذر بر شاخص های خوابیدگی بوته دو رقم برنج (.Oryza sativa L) در روش کشت مستقیمدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1396
7دریافت فایل PDF مقالههمسانه سازی، مطالعه بیوانفورماتیکی و بررسی بیان ژن سکوالن سینتاز 1 در شیرین بیان بومی ایراندوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1396
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف توتون گرمخانه ای بااستفاده ازنشانگرISSRو رتروترانسپوزونفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر خصوصیات ریختشناسی و فیزیولوژیک ساقه بر خوابیدگی بوته در 12 ژنوتیپ برنجفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
10دریافت فایل PDF مقالهبیان متفاوت ژن NPR1و برخی از ژن های مرتبط با بیماری زایی درپاسخ به مصرف اسیدسالیسیلیک و متیل جاسمونات در برنجدوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی1393
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تفاوت های ژنتیکی جمعیت های کرم ساقه خوار نواری برنج Chilo suppressalis Lepidoptera: Pyralidae با استفاده از نشانگر RAPD در استان گیلان از ایراندو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران1392
create: 29December2020 - view 56

Ali Alami annual papers published chart

Contact informations


Share

Support