آقای Ali Oskouee Aras

Ali Oskouee Aras

دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز

Researcher ID: (226745)

12
4
1
2
1
13
11
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Books

 • پایان نامه سنجش و ارزیابی کیفیّت زندگی شهری و رضایت مندی از آن در سکونتگاه های غیررسمی شمال تبریز (مطالعه موردی: محله احمدآباد) (دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز) - 1400 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس کمسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی کلانشهر تبریز (1401-1402)

جوایز و افتخارات

 • پذیرش بدون کنکور دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. (1401)
 • لوح تقدیر، دانشجوی برگزیده پذیرش بدون آزمون، دکتری تخصصی، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، ریاست دانشگاه تبریز (1401)
 • عضو مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز، کارشناسی جغرافیا، (1399-1395).
 • رتبه اول ورودی، کارشناسی جغرافیا، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، (1399-1395).
 • پذیرش بدون کنکور (استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز)، کارشناسی ارشد، رشته شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، (1399).
 • عضو مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز، کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری، (1401-1399).
 • رتبه اول ورودی، کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، (1401-1399).
 • رتبه اول، معرفی کتاب آسیب های اجتماعی با رویکرد پیشگیری اولیه از اعتیاد، مدیریت امور اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، (1400).
 • لوح تقدیر، دانشجوی برگزیده دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی در حوزه فرهنگی - اجتماعی، ریاست دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، (1400).
 • لوح تقدیر، رتبه اول ورودی کارشناسی ارشد، رشته شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری، ریاست دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، (1399).
 • لوح تقدیر، دانشجوی برگزیده پذیرش بدون آزمون، کارشناسی ارشد، رشته شهرسازی، گرایش برنامه ریزی شهری، ریاست دانشگاه تبریز، (1399).
 • رتبه دوم، مسابقه بزرگ بیانیه گام دوم انقلاب، مدیریت فرهنگی دانشگاه تبریز، (1400).
 • لوح تقدیر، عهد خدمت، اردوی جهادی، شهرستان چاراویماق، استانداری آذربایجان شرقی، (1401).

Workshops

 • گردشگری مسئولانه - مؤسسه علمی آتلانتیده ایتالیا (2022)
 • بررسی نظام برنامه ‏ریزی شهری و شهرسازی در آمریکا و ایران - دانشگاه هنر اصفهان (1401)
 • دومین اجلاس سازندگان و طراحان تبریز - مجتمع رسانه ای ساختمان صما - مرکز همایش ‏های بین ‏المللی تبریز (1401)
 • راه اندازی کسب و کارهای گردشگری مبتنی بر روستا با استفاده از تکنیک های تسهیلگری - انجمن علمی - دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه تهران (1401)
 • بازخوانی مدیریت بحران زلزله سال 1382 بم - پژوهشکده سوانح طبیعی - تهران (1401)
 • بررسی ایمنی کالبدی کلانشهر تهران با تأکید بر ایمنی گودها، پل‌ها، ساختمان‌ها و فضاهای زیرسطحی - پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی - تهران (1401)
 • آشنایی با تحلیل داده های پژوهش کیفی با نرم افزار Atlas_ti - انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی - تهران (1401)
 • آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیو دی ای MAXQDA - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - تهران (1401)
 • کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی - انجمن علمی گردشگری و هتلداری دانشگاه شیراز (1401)
 • آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS V.10.2 - گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه تبریز (1399)
 • توسعه تعاونی های دانشجویی و دانش بنیان - پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاد دانشگاهی دانشگاه تبریز (1398)