عاطفه جهان محمدی | سیویلیکا

دکتر عاطفه جهان محمدی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی عاطفه جهان محمدی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (عضو هیات علمی)
  • انجمن سازه های فولادی ایران (عضو)

مقالات بین المللی عاطفه جهان محمدی

"Toward combined local-average stress field modeling of reinforced concrete", Elsevier BV, (2016), Vol 111, No : 394-410

مقالات عاطفه جهان محمدی در کنفرانس های داخلی

کاربردهای نظریه گروه و گروه­های تقارنی در تحلیل سازه­های فضاکار با تقارن­های پیچیده
سال 1388
ارائه شده در هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Members:Enhanced Smeared Crack Approach
سال 1394
ارائه شده در دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

طرح های پژوهشی عاطفه جهان محمدی

مجموعه گزارشهای تخصصی سیلابهای فروردین ۱۳۹۸ (گزارش پنجم) بررسی آسیبهای ساختمانها- گزارش کارگروه ساختمان (سازه و مصالح)
سال 1398
ارائه شده در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
راهنمای طراحی سازه ای و جزئیات اجرایی دیوارهای غیر سازه ای
سال 1397
ارائه شده در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای ساخته شده از بلوک های بتن هوادار اتوکلاو شده (AAC)
سال 1397
ارائه شده در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری
سال 1397
ارائه شده در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
راهنمای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) براساس ویرایش سوم مبحث سوم
سال 1399
ارائه شده در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی