حسین وطن دوست | سیویلیکا

دکتر حسین وطن دوست

دکتری معماری

معرفی

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند و علاقه مند به حوزه مسکن و معماری

استان
تهران
شهر
تهران

مقالات حسین وطن دوست در کنفرانس های داخلی

تولید و پرورش گیاهان دارویی درراستای اشتغال زایی دربخش کشاورزی
سال 1390
ارائه شده در همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
طرح تولید مینی تیوبر ازطریق کشت بافت و نقش آن دراشتغال زایی دانش آموختگان کشاورزی
سال 1390
ارائه شده در همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
مطالعه میزان جذب و کارآیی زراعی مصرف فسفر عدس، متأثر از سطوح مختلف نیتروژن، فسقر و پتاسیم
سال 1392
ارائه شده در دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
بررسی سطوح مختلف تنش شوری بر روی جوانه زنی ارقام گلرنگ
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
انسان. طبیعت. معماری (جلوگیری از آسیب های انسانی به محیط زیست و طبیعت)
سال 1399
ارائه شده در دومین کنفرانس محیط زیست، عمران ،معماری و شهرسازی
مقایسه اقلیم دوحه و چابهار طراحی مجموعه تقریحی فرهنگی در چابهار
سال 1399
ارائه شده در دومین کنفرانس مدیریت شهری، و شهرسازی و معماری با رویکرد اقتصاد و عمران شهری
تاثیر سلسله مراتب در خانه های ایرانی با تاکید بر محرمیت (نمونه موردی: خانه وثوق الدوله و ویلای مهرشهر کرج)
سال 1399
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
عوامل موثر بر سرزندگی پارک های شهری نمونه موردی: پارک نهج البلاغه
سال 1399
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
ارتقا کیفیت حقوق شهروندی در معماری شهری
سال 1399
ارائه شده در دومین کنفرانس علمی پژوهشی شهرسازی، عمران ، معماری و محیط زیست موناکو
نقش معلمان در افزایش انگیزه و میل به تحصیل در دانش آموزان
سال 1401
ارائه شده در پنجمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

مقالات حسین وطن دوست در ژورنال های داخلی

تاثیر سطوح آبیاری و باکتری های محرک رشد بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژی و بیوشیمیایی کلزا (.Brassica napus L)
سال 1398
ارائه شده در دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
پر شدن دانه و ترکیب برخی اسیدهای چرب روغن کلزا (Brassica napus L.) با کاربرد کودهای زیستی و قطع آبیاری
سال 1396
ارائه شده در مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار

تالیفات حسین وطن دوست

اصول طراحی خانه موسیقی با تاکید بر احیای هویت ایرانی(حسین وطن دوست)
1399 - فارسی

سوابق استادی حسین وطن دوست

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
1402
استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
1400

تحصیلات حسین وطن دوست

دکتری تخصصی معماری
1399