خانم دکتر Afarin Akhavan

Dr. Afarin Akhavan

عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (228973)

61
15
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب مفاهیم و محاسبات فازی در مهندسی صنایع و مدیریت (سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد) - 1402 - Persian
  • کتاب ترجمه/ طراحی و اجرای برنامه استراتژیک/ کتاب عملی برای سازمان های عمومی و غیرانتفاعی (سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان یزد) - 1388 - Persian

Teaching Experience