ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Jamshid Ghorbani

Jamshid Ghorbani

فرد مهم علمی - Researcher ID: (230195)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Jamshid Ghorbani در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

سمترویداد
عضو کمیته علمی - هیات داوران

Jamshid Ghorbani Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فلور، شکلهای زیستی، پراکنش جغرافیایی پوشش گیاهی منطقه سوادکوه مازندران (مطالعه موردی: مراتع سرخ آباد)دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
2دریافت فایل PDF مقالهاثر شدت های مختلف چرای دام بر تغییرات گروه های کارکردی بانک بذر خاک در مراتع زاگرس جنوبیدومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس1398
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شاخص های تنوع و غنای گونه ای درتیپ های گیاهی منطقه هزارجریب بهشهر(مطالعه موردی: مراتع سرخ گریوه)پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری1397
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تراکم، تنوع و غنای گونه ای بانک بذر خاک تحت عملیات پخش سیلاب در مراتع پشتکوه کیاسر ساری، استان مازندرانپنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری1397
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات پوشش گیاهی تحت عملیات پخش سیلاب در مراتع پشتکوه کیاسر ساری، استان مازندرانپنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری1397
6دریافت فایل PDF مقالهشاخص های تنوع و غنای گونه ای بانک بذر خاک در مراتع تحت هجوم سرخس عقابی در مراتع ییلاقی بند پی بابل، استان مازندرانهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
7دریافت فایل PDF مقالهاثر هجوم گونه Stachys byzanthina بر ترکیب پوشش گیاهی مراتع ییلاقی منطقه سرخ آباد سوادکوه، استان مازندرانچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
8دریافت فایل PDF مقالهاثر چرای دام بر تنوع و غنای ذخایر بذر گونه های گیاهی در خاک (مطالعه موردی: منطقه سرخ آباد سوادکوه، استان مازندران)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
9دریافت فایل PDF مقالهشباهت پوشش گیاهی و بانک بذر خاک در مراتع ییلاقی البرز مرکزیچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های غنا و تنوع گونه ای پوشش گیاهی و بانک بذر خاک در شرایط قرق و چرای دام (مطالعه موردی: مراتع چهارباغ استان گلستان)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تشابه ترکیب پوشش گیاهی و بانک بذر خاک در شرایط قرق و چرای دام در مراتع سرعلی آباد استان گلستانچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
12دریافت فایل PDF مقالهاثر قرق و چرای دام بر ذخایر گونه ای بانک بذر خاک در مراتع ییلاقی چهارباغ استان گلستانچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
13دریافت فایل PDF مقالهروش های متداول در احیای پوشش گیاهی باطله های معدنی زغال سنگچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
14دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از مدلRUSLE و GIS در برآورد میزان فرسایش خاک و بار رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز نوررود هراز)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تسهیل مکانیکی گونه Astragalus microcephalus Willd بر شاخص های پوشش گیاهی در مراتع نیمه استپی زاگرس مرکزیچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
16دریافت فایل PDF مقالهپاسخ گروه های کارکردی بانک بذر خاک به شدت های مختلف چرای دام در مراتع نیمه استپی ماهور ممسنیچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
17دریافت فایل PDF مقالهفلور بانک بذر خاک در مراتع ییلاقی بندپی بابل، استان مازندراناولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
18دریافت فایل PDF مقالهشاخصهای تنوع و غنای گونهای بانک بذر خاک در مراتع تحت هجوم سرخس عقابی در مراتع ییلاقی بند پی بابل، استان مازندرانهفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1396
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی پوشش گیاهی بر ذخیره کربن در اکوسیستم های مرتعی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست1395
20دریافت فایل PDF مقالهگونه های گیاهی مهاجم خطری برای اکوسیستم های طبیعی (مطالعه موردی: وضعیت هجوم گیاه سرخس عقابی در مراتع ییلاقی دامنه شمالی البرز)سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
21دریافت فایل PDF مقالهخصوصیات خاک و میزان فلزات سنگین در باطلههای زغال سنگ و مراتع اطرافسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
22دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و معرفی مهمترین گیاهان دارویی مراتع با بهره گیری از دانش بومی (مطالعه موردی مراتع منطقه ماهور، ممسنی استان فارس)همایش ملی گیاهان دارویی1389
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در انباشت های باطله معادن زغال سنگ کارمزد مازندراندومین کنگره ملی ذغال سنگ ایران1393
24دریافت فایل PDF مقالهاثراث کپهکاری با گونه جاشیر(Prangos ferulacea)بر شاخصهای تنوع و غنای گونهای پوشش گیاهی اکوسیستمهای مرتعی زاگرس مرکزیدومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
25دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و معرفی فلورمنطقه جاشیرکاری شده حوزه دالورا وکلواری دراستان چهارمحال وبختیاریدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر عوامل قانونی و فنی بر روی تمایل بهره برداران به تجدید نظر طرح های مرتعداری (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی سوادکوه)همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر روی تمایل بهره برداران به تجدیدنظر طرح های مرتعداری (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی زیرحوزه دراسله شهرستان سوادکوه)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
28دریافت فایل PDF مقالهاثر آللوپاتی گونه درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss.) روی جوانهزنی بذر گونه چمن گندمی بلند(Agropyron elongatum (Host) P. Beauv)اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل جوانهزنی بذر گونه علف پشمکی (Bromus tomentollus Boiss.) در شرایط شوریاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل آللوپاتی گونه درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss) بر جوانهزنی و رشد اولیه گونه جارو علفی نازک (Bromus inermis Leyss.)اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل جوانهزنی بذرهای چمن گندمی بلند (Agropyron elongatum (Host) P. Beauv.) تحت شرایط شوریاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
32دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر آللوپاتی گونه درمنه کوهی(Artemisia aucheri Boiss.) بر صفات جوانهزنی گونه علف پشمکی (Bromus tomentellus Boiss.)اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
33دریافت فایل PDF مقالهشناسایی فلور بانک بذرخاک در مراتع جلگهای شهرستان بهشهر، استان مازندراننخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
34دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شاخصهای تنوع و غنای گونهای در اجتماعات گیاهی مراتع جلگهای ناحیه رویشی هیرکانی مطالعه موردی:بهشهر استان مازندراننخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
35دریافت فایل PDF مقالهتعیین گونه های شاخص پوشش گیاهی و بانک بذر خاک در شیوه های مختلف بهرهبردارینخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1392
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات زمانی کیفیت آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت ساری ـ نکادومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرخصوصیات خاک بربانک بذرخاک با استفاده ازآنالیز چندمتغیرهسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
38دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مؤلفه های تنوع و غنای گونهای بانک بذر خاک اجتماعات مختلف گیاهی دراکوسیستمهای مرتعی زاگرسسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغیرات زمانی کیفیت آب رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تالار،استان مازندان)سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان1391
40دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مقدار بذر چند گونه از گندمیان در ابتدا و انتهای فصل رویش در بانک بذر خاک علفزار کوهستانی البرزدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
41دریافت فایل PDF مقالهتعیین خصوصیات مورفولوژیکی بذر برخی از گونه های مرتعی در علفزارهای منطقه سرخ آباد سوادکوه، استان مازندراندومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های جوانه زنی گونه Stipa arabic در شرایط تنش خشکیدومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
43دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر شاخصهای جوانه زنی گونه چاودار کوهی(Secale montanum)دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
44دریافت فایل PDF مقالهاثر باردارندگی گونه درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss) بر شاخص های جوانه زنی گونه علف باغ (Dactylis glomerata L)دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر1391
45دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گونه Agropyron elongatumاولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
46دریافت فایل PDF مقالهاثر آللوپاتیک گونه Artemisia aucheri بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بذر گونه Agropyron repensاولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
47دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از تکنیک رسته­بندی به منظور پاسخ گونه­های بانک بذر خاک به چرای دام (مطالعه موردی: مراتع ماهور ممسنی، استان فارس)اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات آتشسوزی برروی درصد پوششو ترکیبگیاهی مراتع مناطق نیمه خشک (مطالعه موردی پارکملی بمو شیراز)دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست1387
49دریافت فایل PDF مقالهتعیین غنا و تنوع گونهای پوشش گیاهی در چند تیپ گیاهی شورپسند (مطالعه موردی سرخده دامغان)همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار1390
50دریافت فایل PDF مقالهاثر شیوه های مختلف بهره برداری مراتع بر تخریب خصوصیات کیفی خاک درمنطقه ماهور ممسنیهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
51دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عوامل اقلیمی و رطوبت خاک برپوشش گیاهی منطقه سرخ ده سمناناولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی1389
52دریافت فایل PDF مقالهتغییرات تنوع و غنای گونه ای پوشش گیاهی در طی تغییر کاربری اراضی مرتعیکنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی1389
53دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سازندهای زمین شناسی از نظر خصوصیات خاک و پوشش گیاهیچهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست1387

Jamshid Ghorbani Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهتنوع پوشش گیاهی در مراتع جلگه ای ناحیه رویشی هیرکانی و ارتباط آن با خصوصیات خاک (مطالعه موردی: شهرستان بهشهر، استان مازندران)فصلنامه علوم محیطی1393
2دریافت فایل PDF مقالهاثرات ساده سازی اکوسیستم های مرتعی بر تغییرات تنوع گونه ای و صفات عملکردی بانک بذر خاکفصلنامه علوم محیطی1391
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارآیی انرژی در گوسفند نژاد زل تحت نظام دام داری سنتی متکی به مرتع (مطالعه موردی: مراتع بلده نور)فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی1395
4دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ارزش اقتصادی مستقیم کارکرد حفاظت خاک پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نوررود)پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1395
5دریافت فایل PDF مقالهفلور، پراکنش جغرافیایی و گروه های کارکردی گیاهان در محدوده معدن مس سونگون استان آذربایجان شرقیتاکسونومی و بیوسیستماتیک1397
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ترکیبات اسانس سرشاخه و مخروط گیاه پیرو (Juniperus communis) در مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهرمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1394
7دریافت فایل PDF مقالهمقایسة میزان کارآیی سه روش رایج طبقه بندی نظارت شده داده های ماهواره ای در مطالعة پوشش گیاهیفصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی1393
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات کمی و کیفی بذر تعدادی از گونه های مرتعی در مراتع کلاردشت، استان مازندران، ایرانفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1393
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مقادیر کلر و شوری آب های زیرزمینی دشت فیروزآباد و ارزیابی مقایسه ای برای مصارف کشاورزی وشربفصلنامه پژوهش در بهداشت محیط1397
10دریافت فایل PDF مقالهمطالعه نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع در جوامع روستایی در روستاهای هدف منطقه بلده نور، استان مازندرانفصلنامه راهبردهای توسعه روستایی1395
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی و شوری بر شاخص های جوانه زنی ماشک گل خوشه ای (Vicia villosa L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1390
create: 7 January 2021 - view 177

Jamshid Ghorbani annual papers published chart

Contact informations


Share

Support