آقای مهندس Kiarash Zebarjad

Engineer Kiarash Zebarjad

Researcher ID: (230647)

20
5
2

Conference Papers

Books

  • پایان نامه تاثیر فعالیت های مدیریت پایدار بر روابط قابلیت های تجاری سازی فناوری، مزیت رقابتی پایدار و عملکرد بازار (مطالعه موردی: صنعت لبنیات ایران) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز) - 1401 - Persian
  • کتاب راهنمای ناظران (Observer Manual) (نوید شیراز) - 1397 - Persian