کیارش زبرجد | سیویلیکا

مهندس کیارش زبرجد

معرفی


مقالات کیارش زبرجد در کنفرانس های داخلی

مدیریت ریسک جامع با استفاده از تکنیک های فازی FMEA ودر کارخانه پلیمر شیرازAHP
سال 1400
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
تاثیر شبکه های اجتماعی بر نوآوری صنایع با میانجی گری جهت گیری استراتژیک (مطالعه موردی: کارخانه های صنعتی شماره یک اراک)
سال 1400
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
ضرورت بکارگیری مدیریت زمان و بحران در پیشبرد پروژه های عمرانی
سال 1400
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
جایگاه مدیریت دانش و توسعه پایدار در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
سال 1400
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی
شناسایی و اولویت بندی مولفه های موثر بر زنجیره تامین ناب و چابک با استفاده از تلفیق سه روش AHP، TOPSIS و ISM در پالایشگاه بیدبلند ۱ بهبهان
سال 1401
ارائه شده در نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت
بررسی تاثیر شیوه های مدیریت کیفیت بر عملکرد پروژه بین سازمانی در صنعت نفت با رویکردمعادلات ساختاری
سال 1401
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
ارائه یک مدل ریاضی برا ی مکانیابی ایستگاه های سوخت سی ان جی(CNG) در شهر شیراز
سال 1401
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
بررسی تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر افزایش خلاقیت سازمان با استفاده از روش مدلسازی معادلاتساختاری
سال 1401
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم های تولیدی و خدماتی
کارکردهای اصلی فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین و کیفیت
سال 1401
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
برر سی رابطه کیفیت خدمات پس از فروش با رضایت و نگهداری مشتری
سال 1401
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
بررسی طرح بهسازی توربوکمپرسورهای گازی ایستگاه گاز گچساران با تکنیک های MADM
سال 1401
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
بررسی اهمیت بهره گیری از رسانه های نوین مبتنی بر نور در تبلیغات محیطی
سال 1401
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
Investigating the Role of Quality Management and Maintenanceof Medical Equipment in Improving the Performance of Hospitals
سال 1401
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا
تاثیر هوش سازمانی بر یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی : شرکت نفت گچساران)
سال 1401
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا
بررسی نقش مدیریت زنان موفق کارآفرین ایرانی
سال 1401
ارائه شده در هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
Investigating the Role of Artificial Intelligenceon Production Speed and CompetitiveAdvantage
سال 1402
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
The Mediating Role of Sustainable CompetitiveAdvantage in The Relationship Between TechnologyCommercialization Capabilities and MarketPerformance in Iranian Dairy Industries
سال 1402
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
بررسی نقش نوآوری در مدیریت ارتباط با مشتر ی با استفاده از روش معادلات ساختاری (مطالعه موردی : شهرداری شیراز)
سال 1402
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی
Investigating the impact of expected performance and effort on the willingness to use social networking sites (case study: Iran's guest houses)
سال 1402
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی
The Effect of Facilitating Conditions and Social Effects on the Willingness to Use Social Networking Sites in Small Guest Houses in Iran
سال 1402
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی

مقالات کیارش زبرجد در ژورنال های داخلی

Analyzing the Relationship between Competitive Intelligence Activities and Ethics with Sustainable Competitive Advantage and Capabilities of Technology Commercialization
سال 1401
ارائه شده در مجله بین المللی اخلاق و جامعه
تاثیر مولفه های تولیدی، فرآیندی و اداری بر مدیریت ارتباط با مشتری در شهرداری شیراز
سال 1402
ارائه شده در دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی
بررسی نقش میانجی گر یادگیری سازمانی بر رابطه میان هوش سازمانی و چابکی سازمانی در شرکت نفت گچساران
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
تاثیر بکارگیری مولفه های فعالیت های مدیریت پایدار بر مزیت رقابتی پایدار در صنایع لبنی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
بهینه سازی چندهدفه تخصیص افزونگی سیستم سری- موازی
سال 1402
ارائه شده در دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی

تالیفات کیارش زبرجد

تاثیر فعالیت های مدیریت پایدار بر روابط قابلیت های تجاری سازی فناوری، مزیت رقابتی پایدار و عملکرد بازار (مطالعه موردی: صنعت لبنیات ایران)(دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز)
1401 - فارسی
راهنمای ناظران (Observer Manual)(نوید شیراز)
1397 - فارسی