آقای دکتر Alireza Shahidi

Dr. Alireza Shahidi

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (231117)

7
12
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers