خانم دکتر fereshteh baezzat

Dr. fereshteh baezzat

دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (231420)

27
32
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers