آقای دکتر meysam saeedirad

Dr. meysam saeedirad

مدرس دانشگاه شهید چمران اهواز

Researcher ID: (231610)

21
5
4
2
4
9
5

ISI Papers

 •  میثم سعیدی راد"A smart discrete charging method for optimum electric vehicles integration in the distribution system in presence of demand response program"
 •  Meysam Saeedi Rad "Identification of uncertainty among small wind power plants in a power system".
 •  Meysam Saeedi Rad,Esmail Rok Rok"Optimization of Nonlinear Systems for Determining the Type of Conductors in the Network and How to Select the Cross-Section of Conductors in Distribution Lines with the Presence of Nonlinear Loads"
 •  میثم،سعیدی راد" Analysis on New Methods for Hardness of Power Grids and Energy Storing Using Capacitors and Batteries in Handling Electromagnetic Frequency"Volume 5, Issue 59, December 2016
 •  Meysam Saeedi"M.S student, Optoelectronic and Nanophotonic Research Group, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 0098

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب انرژی های نو ( جزر و مد ) (انتشارات امین نگار) - 1400 - Persian
 • کتاب ‏‫حفاظت پیشرفته رله و حفاظت سیستم‌های قدرت‮‬ جلد اول (انتشارات امين نگار) - 1400 - Persian
 • کتاب مبانی پایداری و دینامیک سیستم های قدرت (نشر ائلشن ( دانايي توانايي، مولف )) - 1399 - Persian
 • کتاب اتصال مزارع بادی به شبکه قدرت (دانايي توانايي ( مولف )) - 1398 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • ناظر فنی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ع)، موسسه نیروگستر طرح غدیر (1397-1399)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه (1393-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس فنی، دفتر فنی و مهندسی شرکت آب غدیر خوزستان (1397-1401)
 • سابقه کار صنعتی در مهندس مشاور (1399-1401)

Workshops

 •  دوره آموزشی مدارات فرمان - مجتمع آموزشی صنعت آب و برق خوزستان (1400)
 •  آشنایی با اصول و فنون ارتباط موثر - مجتمع آموزشی صنعت آب و برق خوزستان (1399)
 •  حفاظت کاتدی - مجتمع آموزشی صنعت آب و برق خوزستان (1399)
 •  آشنایی با اصول ماشین الات عمرانی و راندمانها - مجتمع آموزشی صنعت آب و برق خوزستان (1398)
 •  آشنایی با انواع قراردادها و پیمانها - مجتمع آموزشی صنعت آب و برق خوزستان (1397)
 • آشنایی با اصول ایمنی و بهداشت محیط زیست - مجتمع آموزشی صنعت آب و برق خوزستان (1395)
 •  آشنایی با صورت وضعیت نویسی ،متره و براورد - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ع) (1395)
 •  آشنایی با مفاهیم و نرم افزار کنترل پروژه - مجتمع آموزشی صنعت آب و برق خوزستان (1395)
 •  آشنایی با بهداشت و روان - مجتمع آموزشی صنعت آب و برق خوزستان (1395)

یادداشتهای علمی