آقای مهندس Ashkan Kazemi

Engineer Ashkan Kazemi

کارشناسی ارشد عمران ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

Researcher ID: (234220)

8
3
2
1

ISI Papers

  •  Ashkan kazemi

Conference Papers

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس دفتر فنی_ مجتمع ایران مال (1394-1397)
  • ناظر مقیم_بیمارستان سیدالشهداء (1397-1398)
  • سابقه کار دانشگاهی در کارشناس ژئوتکنیک_آزمایشگاه مکانیک خاک (1398-1399)

جوایز و افتخارات

  • مقام دوم کشوری در ساخت سازه ماکارونی _ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرج
  • تهیه ی نقشه های shop هتل مجتمع ایران مال