آقای دکتر Ali Asghar Kalantar

Dr. Ali Asghar Kalantar

استادیار

Researcher ID: (236734)

1
7
2

Journal Papers

جوایز و افتخارات

  • مقام سوم و لوح تقدیر یازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال ایران (نشان سرآمد) (1398)
  • نفر اول اولین جشنواره ملی عکاسی «سفر با قطار» در بخش غیر حرفه ای (1387)