آقای مهندس Erfan Rahimi

Engineer Erfan Rahimi

'کارشناسی ارشد ژئومکانیک نفت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

Researcher ID: (236866)

15
3
6
8
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • مسئول سایت و روابط عمومی (1398-1400)
 • سابقه کار صنعتی در مهندسی معدن (1396-1396)
 • سابقه کار صنعتی در مسئول آموزش (1397-1399)
 • سابقه کار صنعتی در ژئومکانیک نفت (1398-1400)
 • سابقه کار صنعتی در پژوهشگر ارشد (1398-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست معدن (1398-1398)

جوایز و افتخارات

 • کنکور کارشناسی رتبه اول (1394)
 • کنکور کارشناسی رتبه اول (1393)
 • یازدهمین مسابقات علمی و عملی کشور، رتبه اول (1391)
 • استعداد درخشان استانی (1391)
 • ستاره علمی منطقه ای (1391)
 • کنکور کاردانی رتبه اول (1391)
 • دانش آموز نمونه منطقه‌ ای (1390)
 • دانش آموز نمونه استانی (1389)