آقای Mohammad Zare Abandansari

Mohammad Zare Abandansari

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (238962)

23
9

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers

Researchs

  • شناسایی عوامل موثر بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه مربیان فوتبال لیگ برتر ایران. (دانشگاه محقق اردبیلی) (1403)
  • مطالعه روش های استفاده از ظرفیت خیرین در توسعه زیرساخت های ورزشی استان اردبیل (1402)
  • کیفی سازی اوقات فراغت زنان و دختران در خانواده با رویکرد مبتنی بر فعالیت های جسمانی و ورزشی (1402)
  • بررسی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر توسعه ارتباطات فدراسیون های ورزشی ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس (1402)
  • طراحی نظام جامع ورزش و جوانان استان مازندران (1402)
  • شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعه ورزش فرماندهی انتظامی استان البرز (1401)
  • بررسی رضایتمندی ورزشکاران از عملکرد اماکن و تاسیسات ورزشی. (دانشگاه محقق اردبیلی) (1401)
  • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش تمایل مشتریان محصولات ورزشی به خرید از برندهای داخلی. (1401). (1401)
  • چالش ها و فرصت های خصوصی سازی باشگاه فوتبال استقلال و پرسپولیس. (1400)

Teaching Experience