آقای مهندس Nima Rahimzadeh

Engineer Nima Rahimzadeh

Researcher ID: (239849)

3
2
3
3
1

Journal Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در دستیار آموزشی و استاد حل تمرین (1399-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مهندس تحقیق و توسعه در پروژه های دانشگاهی-صنعتی (1401-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در دستیار پژوهشی و استاد نرم افزار های تخصصی (1399-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • نفر اول بین دانشجویان هم رشته در دوره کارشناسی ارشد (1401)