ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

Habib Akbarzadeh Bengar

Habib Akbarzadeh Bengar

دانشیار

Researcher ID: (240147)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

Habib Akbarzadeh Bengar Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهآنالیز شکل پذیری تیرهای محصور شده دارای بتن مقاومت بالا (HSC)اولین کنگره ملی مهندسی عمران1383
2دریافت فایل PDF مقالهمیزان حد بالای فولاد فشاری در اعضای خمشی بتن با مقاومت بالا HSCاولین کنگره ملی مهندسی عمران1383
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی شکل پذیری و حالت نهائی اعضاء خمشی بتن با مقاومت بالا (HSC)دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه1384
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه آئین نامه ای و آزمایشگاهی شکل پذیری اعضا خمشی بتن با مقاومت بالا (HSC)کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)1383
5دریافت فایل PDF مقالهشکل پذیری و حالت نهائی محل اتصال دراعضاء ساخته شده از بتن خود تراکم (SCC)اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای1385
6دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه بار خرابی سازه های قابی دو بعدی با استفاده از شبکه های عصبیسومین کنگره ملی مهندسی عمران1386
7دریافت فایل PDF مقالهتحلیل غیر خطی خرپاهای فضائی بر اساس مسیر سهمویدومین کنفرانس سازه های جدار نازک1384
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مواد افزودنی جدیددر مقاومت فشاری وجذب آب بتن سبک سازه ایاولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا - مخازن ذخیره آب شرب1390
9دریافت فایل PDF مقالهآنالیز ابعادی و مقایسه رفتار اتصالات بتن آرمه تحت اثر بارگذاری یک سویه و بارگذاری چرخه ایاولین کنفرانس ملی عمران توسعه1390
10دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه ضریب رفتارقابهای خمشی فولادی با میانقاب بنایی براساس مدل سه دستککنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار تیرهای مقاوم سازی شده باCFRPدر محل اتصال تیربه ستونچهارمین کنفرانس ملی بتن ایران1391
12دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه ضریب رفتار قاب بتن مسلح مقاوم سازی شده توسط الیافCFRPدومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک1391
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی ستونهای پیش تنیده ی پس کشیده و پیش کشیده تحت بار شبه استاتیکی رفت و برگشتیهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
14دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی ستون بتن مسلح تحت بارمحوری و لنگرخمشی محصور شده با الیاف frpچهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه1392
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی ستونهای پیش تنیده ی پیش ساخته و بتن ریزی درجاتحت بارشبه استاتیکی رفت و برگشتیچهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه1392
16دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی قاب های خمشی نیمه صلب بادرنظرگرفتن رفتارغیرخطی اتصالاتچهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه1392
17دریافت فایل PDF مقالهاثر آتش بر مقاومت کششی بتن های سبک حاوی سبکدانه های آبگریز پلی استایرن منبسط شده (EPS) و لیکااولین کنفرانس استانی عمران، معماری1392
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات مکانیکی بتن سبک حاوی دانه‌های منبسط شده‌‌ی پلی استایرن (EPS) تحت آتشکنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری1392
19دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی قاب خمشی فولادی بر مبنای مفاهیم انرژیاولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار1392
20دریافت فایل PDF مقالهنوع بتن (با و بدون نیاز به ویبره) و نقش آن در اقتصاد سازه های بلند مرتبی بتنی (بررسی موردی پروژه 21 طبقه در بابلسر)اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری1393
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرالیاف درانرژی شکست تیرهای ساخته شده بابتن خودتراکمکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تجزیه وتحلیل آزمایشگاهی مقاومت خمشی و چقرمگی دربتن های خودتراکم الیافیکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
23دریافت فایل PDF مقالهمقاوم سازی ستونهای بتنی مربعی آسیب دیده ازآتش با دورپیچ FRP و اصلاح شکل با بتن انبساطیکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
24دریافت فایل PDF مقالهA new index for single damage detection in beams using static responses dataکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی ضریب رفتار و ضریب افزایش تغییر مکان در سازه های بتنی با سیستم قاب خمشی به همراه دیوار برشی کوپله با تیر رابط بتنی و فلزیهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی جذب قاب و دیوار در سیستم قاب خمشی بتنی به همراه دیوار برشی کوپله با تیر رابط بتنی و فلزیهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکاربرد انواع بتنهای مختلف درطراحی سازه های بتنی بلندمرتبه بررسی موردی پروژه 21طبقه دربابلسرهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
28دریافت فایل PDF مقالهمقاومت برشی تیربتن سبک مسلح شده با Frpهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقاومت فشاری بتن حاوی پودر و گرانول لاستیک تحت اثر حرارت بالادومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران1392
30دریافت فایل PDF مقالهاثر آتش بر مقاومت کششی بتن های سبک حاوی سبکدانه های آبگریز پلی استایرن منبسط شده EPSو لیکااولین کنفرانس استانی عمران - معماری1392
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار تیرهای مقاوم سازی شده با CFRP در محل اتصال تیر به ستوناولین همایش ملی مهندسی سازه ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر الیاف بر روی چقرمگی اعضای بتنی مسلح ساخته شده با بتن خود تراکماولین همایش ملی مهندسی سازه ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بار خارج از مرکز روی میزان محصورشدگی ستون های بتن مسلح مستطیلی مقاوم سازی شده با FRPاولین همایش ملی مهندسی سازه ایران1393
34دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی و بررسی رفتار نوار فلزی با خم اولیه تحت بارگذاری چرخه ای با نرم افزار آباکوسکنفرانس بین المللی مهندسی عمران1395
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آتش بر خواص مکانیکی بتن حاوی خرده لاستیک جایگزین شده با ریزدانه طبیعیاولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1395
36دریافت فایل PDF مقالهخواص مکانیکی بتن ساخته شده با خرده لاستیک بازیافتی محصور شده با لوله فولادی، در معرض آتشاولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)1395
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر محصور کنندگی لوله فولادی بر خواص مکانیکی بتن حاوی خرده لاستیک، در معرض آتشچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دورپیچ های CFRP بر مقاومت پیوستگی میان میلگرد فولادی و بتن با مقاومت پایینچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
39دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رفتار اتصالات بتنی تحت بار محوری متغیر با استفاده از مفاهیم قابلیت اطمیناناولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری1394
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی ستونهای بتن مسلح مستطیلی دورپیچ شده با FRP تحت بار خارج از مرکزاولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری1394
41دریافت فایل PDF مقالهمدلی عددی به منظور مقاوم سازی اتصالات سازه ای بتنی با استفاده از بتن الیافیاولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری1394
42دریافت فایل PDF مقالهSimulation of Nonlinear Behaviour of RC Joints with 180°-hook under Varying Axial Loadاولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران1396
43دریافت فایل PDF مقالهعملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح مقاوم سازی شده با سیستم نبشی و تسمه فولادیاولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران1396
44دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی پاسخ سازه های بتن مسلح با مد شکست در هسته اتصالات تیر- ستوناولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران1396
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نیروی محوری متغیر روی رفتار غیر خطی ستون های بتنی مسلح شده با الیاف فولادیاولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران1396
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی رفتار پیوستگی میان میلگرد فولادی و بتن حرارت دیدهاولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران1396
47دریافت فایل PDF مقالهConstructing Bridge Columns Using Pre-stressed Concrete for Earthquake Resistanceپنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1396
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر الیاف فولادی بر صلبیت خمشی ستون لاغر بتنی با روش المان محدودنهمین کنفرانس ملی بتن1396
49دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی تیر کوپله فولادی و بتنی در دیوار برشی کوپله بتن مسلحهشتمین کنفرانس ملی بتن ایران1395
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر درجه حرارت بر مقاومت خمشی و چقرمگی بتن خودتراکم حاوی الیاف فولادیهشتمین کنفرانس ملی بتن ایران1395
51دریافت فایل PDF مقالهتزرسی ضزیه رفتار سیستم قاب محیطی تته مسلحهشتمین کنفرانس ملی بتن ایران1395
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی مکانیزم خرابی سیستم قاب محیطی بتن مسلحهشتمین کنفرانس ملی بتن ایران1395
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نسبت آب به سیمان بر خواص مکانیکی و دوام بتن پر مقاومت حاوی زیولیتاولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها1397
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر حضور زیولیت و نسبت آب به سیمان برخواص مهندسی بتن پر مقاومت ساخته شده با مصالح بومیاولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها1397
55دریافت فایل PDF مقالهتاثیر حضور زیولیت و نسبت آب به مواد سیمانی بر خصوصیات دوام بتن ساخته شده با مصالح منطقهسومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار1397
56دریافت فایل PDF مقالهسختی خمشی موثر تیر و ستون بتن مسلح با درنظرگرفتن اثر نیروی محوری متغیرپنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1397
57دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی رفتار لرزهای و برآورد خسارت وارده دیوارهای مرکزگرای یکپارچه بتنیپنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1397
58دریافت فایل PDF مقالهPrediction the electrical resistivity of concrete containing clinoptilolite by Gene expression programmingسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت1398
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحلیلی توزیع دما در تیرهای سقف مرکب کم عمقسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت1398
60دریافت فایل PDF مقالهارزیابی رفتار لرزه ای قاب های بتن مسلح مقاوم سازی شده با استفاده از ژاکت قفسه ای فولادیششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری1398

Habib Akbarzadeh Bengar Journal Papers

create: 7 February 2021 - view 112

Habib Akbarzadeh Bengar annual papers published chart

Contact informations

Email: h.akbarzadeh@umz.ac.ir

Share

Support