آقای دکتر Jalil Ghalamghash

Dr. Jalil Ghalamghash

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (240562)

17
26
6
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب راهنماي برداشت و تهيه نقشه‌ و گزارش زمين‌شناسي در مقیاس 1:25000، (پژوهشکده علوم زمین-سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) - 1396 - Persian
  • کتاب دانشنامه توده هاي گرانيتوئيدي ايران (پژوهشکده علوم زمین-سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) - 1393 - Persian
  • کتاب روش‌تهيه نقشه‌هاي زمين‌شناسي-اكتشافي بزرگ مقياس رقومي (كميته تعيين معيارها و ضوابط اكتشاف، وزارت صنايع و معادن) - 1389 - Persian
  • کتاب روش تهيه نقشه هاي زمين شناسي با مقياس يكصدهزارم- در راستاي استقرار سامانه مديريت كيفيت (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) - 1383 - Persian
  • پایان نامه مطالعه توده های نفوذی اشنویه و سازوکار جایگیری آنها (دکتری) (دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي) - 1381 - Persian
  • پایان نامه مطالعه پلوتونيسم ترشيري در منطقه جنوب قم (کارشناسی ارشد) (دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي) - 1374 - Persian