آقای Mahdi Baktash

Mahdi Baktash

دانشجوی کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز

Researcher ID: (243427)

28
3
1
9
4
8
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو دانشجویی انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
 • معاون انجمن علمی پژوهشی علوم تربیتی مرکز عالی شهید مطهری شیراز
 • عضو دانشجویی انجمن روانشناسی تربیتی ایران

Conference Papers

Books

 • طرح پژوهشی متاورس؛ پتانسیلها و محدودیتها در آموزش دانش آموزان و دانشجویان (مجله شیراز نامه) - 1401 - Persian
 • طرح پژوهشی تاثیر ارزشیابی توصیفی و سنتی بر عملکرد دانش اموزان مدارس ابتدایی ناحیه یک شیراز (شیراز) - 1400 - Persian
 • کتاب بررسی و مقایسه آرا تربیتی شهید مطهری و امانوئل کانت (نشر) - 1399 - Persian

Education

 • کارشناسی اموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز1398-1402

سوابق شغلی و تخصصی

 • آموزگار کلاس اول ابتدایی ناحیه چهار و ناحیه یک شیراز (1399-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مربی طرح بینش مطهر دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز (1399-1401)
 • سابقه تدریس در دبیر کارگاه تعلیم و تربیت در هزاره سوم (1401-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر کانون پژوهش دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز (1398-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر کارگاه اموزشی روش و فنون تدریس دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر کارگاه اموزشی شیوه مقاله نویسی علمی دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز (1400-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر اولین دوره همایش کشوری پژوهش های نوین در علوم انسانی ، علوم تربیتی ، علوم دینی و اسلامی و روانشناسی (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر و مربی کارگاه پرورش تفکر انتقادی (1402-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر و موسس کانون خیریه شهید مطهری (1398-1401)

جوایز و افتخارات

 • دبیر برتر طرح بینش مطهر مرکز عالی شهید مطهری در سال 1400 (1400)
 • رتبه اول مرحله استانی بخش مقاله نویسی سی و پنجمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور (1399)
 • دبیر برتر طرح بینش مطهر مرکز عالی شهید مطهری در سال 1399 (1399)
 • رتبۀ برتر نخستین جشنوارۀ مقاله‌نویسی یافته های نوین درآموزش و پژوهش پردیس شهید مطهری شیراز (1399)

Workshops

 • کارگاه اموزشی بررسی ساختار مقالات علمی - پژوهشی - دانشگاه فرهنگیان بنت الهدی صدر (1400)
 • دوره آموزشی معلم تراز اول - 1 - دانشگاه اصفهان (1400)
 • دوره آموزشی معلم تراز اول - 2 - دانشگاه اصفهان (1400)
 • کارگاه آموزشی جریان های فکری تاثیر گذار در تعلیم و تربیت معاصر ایران - دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد (1400)
 • کارگاه آموزشی نقش معلمان در تربیت دینی دانش آموزان - دانشگاه فرهنگیان شهید آیت نجف آباد (1400)
 • کارگاه آموزشی پرورش تفکر انتقادی - دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز (1400)
 • کارگاه اموزشی شیوه تدریس کلاس های چند پایه - استان مرکزی (1399)
 • دومین همایش بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی: مکتب شهید سلیمانی؛ الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز - دانشگاه جامع امام حسین (1399)