حسن طاهری | سیویلیکا

حسن طاهری

دانشجوی نمونه کشور در سال ۱۴۰۱، کارشناسی اشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

معرفی

دانشجوی دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی

استان
آذربایجان غربی
شهر
ارومیه

علاقه مندی ها

علوم اعصاب
روان‌شناسی بالینی
اختلالات روانی
علوم شناختی
نوروساینس
روان‌شناسی سلامت
مغز و شناخت

عضویت حسن طاهری در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو دانشجویی روانشناسی خانواده ایران
 • عضو دانشجویی انجمن مشاوره ایران
 • عضو دانشجویی انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
 • عضو دانشجویی انجمن روان شناسی ایران
 • عضو انجمن University of Minnesota American Psychological Association
 • عضو شورای مرکزی کمیته پژوهش انجمن مطالعات روان درمانی ایران
 • هم‌موسس انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه محقق اردبیلی
 • دبیر انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه محقق اردبیلی
 • دبیر انجمن علمی روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
 • دبیر انجمن دانش آموختگان انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی

سمتهای علمی و اجرایی حسن طاهری در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

 • مجله بین المللی نقد و نظریه پردازی در علوم رفتاری (مدیر اجرایی)
 • مجله مشاوره مدرسه (مدیر اجرایی)
 • فصلنامه ناتوانی های یادگیری (کارشناس نشریه)
 • مجله مشاوره مدرسه (کارشناس نشریه)
 • مجله علمی – تخصصی علوم اعصاب زانا (مدیر مسئول)
 • مجله علمی – تخصصی علوم اعصاب زانا (سردبیر)
 • مجله علمی – تخصصی علوم اعصاب زانا (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی حسن طاهری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

 • اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان (مسئول دبیرخانه کنفرانس)
 • اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی (دبیر اجرایی)
 • اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی (مسئول دبیرخانه کنفرانس)
 • اولین همایش ملی روان شناسی و دین (مسئول دبیرخانه کنفرانس)
 • اولین همایش ملی خانواده آرمانی (مسئول دبیرخانه کنفرانس)
 • اولین کنگره ملی مطالعات علوم اعصاب و روان شناسی (دبیر اجرایی)
 • اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان (دبیر کنفرانس)

مقالات بین المللی حسن طاهری

FathyKarkaragh, F., Mahdiani, Z., Taheri, H., Habibi, D., FazlAli, H., AboMohammadi, S., & Tayaran, M. (2022). Investigating And Analyzing the Modulating Role of Corona Anxiety in the Relationship Between Cognitive Regulation of Emotion and Psychological Disorders of Students with Special Needs. Journal of Positive School Psychology. 6(8): 7782-779

مقالات حسن طاهری در کنفرانس های داخلی

تاثیر یک دوره تمرینات ورزشی فکری بر کارکردهای شناختی اجرایی در کودکان دارای اختلال کاستی توجه و بیش فعالی
سال 1399
ارائه شده در اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه: نقش پیشبین رضایت از زندگی
سال 1399
ارائه شده در اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
آشنایی با هنردرمانی
سال 1399
ارائه شده در اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
بررسی وضعیت اضطراب ناشی از کووید – ۱۹ در دانشجویان دانشگاه پیام نور ارومیه در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
سال 1400
ارائه شده در اولین همایش ملی علمی دانشجویی روانشناسی
بررسی فراوانی استفاده از بازی های مبتنی بر رایانه در دانشجویان ایرانی به تفکیک مولفه های جمعیت شناختی
سال 1399
ارائه شده در اولین همایش بین المللی مشاوره
بررسی نقش سازگاری معنوی در پیش بینی بهزیستی روانی دانشجویان
سال 1400
ارائه شده در اولین همایش ملی روان درمانی ایران
رابطه ارضای نیازهای بنیادین و سبک های دل بستگی با انگیزش پیشرفت دانش آموزان مقطع سوم متوسطه
سال 1399
ارائه شده در اولین همایش بین المللی مشاوره
Comparison of social capital and its components in student boys and girls in Khalkhal
سال 1399
ارائه شده در اولین همایش بین المللی مشاوره
Comparison of resilience and emotional perception in physically, emotionally and normally abused students
سال 1399
ارائه شده در اولین همایش بین المللی مشاوره
مقایسه نگرش به ازدواج در بین دختران مجرد و زنان مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره اداره بهزیستی شهرستان اردبیل
سال 1400
ارائه شده در نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
بررسی و مقایسه نگرش به ازدواج در بین دختران مجرد و زنان دارای تجربه طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره اداره بهزیستی شهرستان اردبیل
سال 1400
ارائه شده در نهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی
نقش ابعاد نگرش و التزام عملی به نماز در پیش بینی شادکامی در دانش آموزان
سال 1400
ارائه شده در دومین همایش ملی مدرسه آینده
بررسی نقش احساس تعلق به مدرسه در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان
سال 1400
ارائه شده در اولین همایش ملی روان شناسی و دین

مقالات حسن طاهری در ژورنال های داخلی

Investigating the Perfecting Role of the Attachment In the Corona Anxiety to Primary Schools Students of Ardabil City
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مطالعات روابط انسانی
‎ بررسی کیفیت خواب، کارکرد اجتماعی و توانمندی شناختی در دانشجویان با و بدون اختلال اعتیاد به اینترنت
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه پزشکی نوید نو
The mediating role of irrational beliefs in the relationship between values and life aspirations with mental health
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مشاوره پیشگیرانه
مقایسه هوش شخصی و هیجان پذیری منفی در بین دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری ویژه
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه ناتوانی های یادگیری
نقش تفکر ارجاعی و سندرم شناختی توجهی در پیش بینی افسردگی دانشجویان
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی
پیش بینی اضطراب کرونا براساس تاب آوری و تنظیم شناختی هیجان با توجه به نقش میانجی راهبردهای مقابله ای در افراد دارای تجربه ابتلاء به کرونا
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی
میکائیلی، نیلوفر، رحیم زادگان، شیوا و طاهری، حسن (1401). نقش تفکر ارجاعی و سندرم شناختی توجهی در پیش بینی افسردگی دانشجویان. فصلنامه پرستاری، مامایی و پیراپزشکی. ۸ (۲): ۴۳-۳۱
سال 1401
میکائیلی، نیلوفر، رحیم زادگان، شیوا و طاهری، حسن (1400). پیش بینی پرخاشگری دانشجویان بر اساس اضطراب کرونا، همدلی شناختی و همدلی عاطفی. رویش روان شناسی. ۱۰ (۱۱): ۶۰-۵۱.
سال 1400

طرح های پژوهشی حسن طاهری

پیش بینی اضطراب کرونا براساس تاب آوری و تنظیم شناختی هیجان با توجه به نقش میانجی راهبردهای مقابله ای در افراد دارای تجربه ابتلاء به کرونا (معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی)
سال 1402
نقش تفکر ارجاعی و سندرم شناختی - توجهی در پیش بینی افسردگی و اضطراب دانشجویان (معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی)
سال 1401
بررسی رابطه پرخاشگری با اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا، همدلی شناختی و همدلی عاطفی در دانشجویان (معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی)
سال 1400

یادداشت علمی حسن طاهری

روان شناسی «پساکرونا»؛ از یادگیری رفتاری تا تعمیم ذهنی ترس
سال 1402
سلامت دهان و دندان ضعیف باعث کاهش سلامت مغز می شود
سال 1402
رشد توده های سلول های عصبی انسان در مغز موش
سال 1402

یادداشت علمی حسن طاهری

روان شناسی «پساکرونا»؛ از یادگیری رفتاری تا تعمیم ذهنی ترس
سال 1402
سلامت دهان و دندان ضعیف باعث کاهش سلامت مغز می شود
سال 1402
رشد توده های سلول های عصبی انسان در مغز موش
سال 1402

تالیفات حسن طاهری

عصب واگ(انتشارات زرنوشت/تهران)
1402 - فارسی
نقش تفکر ارجاعی و سندرم شناختی - توجهی در پیش بینی افسردگی و اضطراب دانشجویان(معاونت پژوهشي دانشگاه محقق اردبیلی)
1401 - فارسی
نقش طرحواره های ناسازگار، طرد اجتماعی و ابرازگری هیجان در پیش بینی سازگاری روانی - اجتماعی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی(معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی)
1401 - فارسی
ذهن آگاهی به زبان ساده(انتشارات گنجور/تهران)
1401 - فارسی
ذهن بر فراز سرطان(انتشارات گنجور/تهران)
1401 - فارسی
راهنمای جامع CBT برای پیشگیری از خودکشی(انتشارات گنجور/تهران)
1401 - فارسی
کتاب کار CBT برای بزرگسالان(انتشارات محقق اردبیلی)
1400 - فارسی
بررسی رابطه پرخاشگری با اضطراب ناشی از شیوع ویروس کرونا، همدلی شناختی و همدلی عاطفی در دانشجویان(معاونت پژوهشي دانشگاه محقق اردبیلی)
1400 - فارسی

تحصیلات حسن طاهری

کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی
1402
کارشناسی روان‌شناسی
1397 - 1401

سوابق شغلی حسن طاهری

سابقه کار دانشگاهی مدیر مسئول فصلنامه تازه های مغز و شناخت
1400 - تاکنون

جوایز و افتخارات حسن طاهری

بورسیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه علامه طباطبایی تهران تهران
1402
پژوهشگر برتر(رتبه اول) دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
1402
کسب مقام شایسته تقدیر در بخش ویژه چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت-دانشگاه تهران
1401
دانشجوی نمونه دانشگاه محقق اردبیلی در مقطع کارشناسی
1401
دانشجوی نمونه کشور در سی امین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری
1401
پژوهشگر برتر دانشگاه محقق اردبیلی
1401
سی و ششمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه محقق اردبیلی، مقاله نویسی، رتبه شایسته تقدیر
1401
دانشجوی نمونه پژوهشی و فرهنگی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی
1400
سی و ششمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه محقق اردبیلی، مقاله نویسی، رتبه اول
1400
دبیر برتر علمی - فرهنگی انجمن‌های دانشگاه محقق اردبیلی
1399

سوابق حضور حسن طاهری در دوره ها و کارگاههای تخصصی

آشنایی با جشنواره دانشجوی نمونه کشوری - سخنران: حسن طاهری - معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت دانشجویی/دانشگاه محقق اردبیلی
(1402)

سایر موارد

دبیر کمیته پژوهش اتحادیه علمی دانشجویی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی ایران (1399 - 1400)
دبیر و سخنگو انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی (1399 - 1400)
دبیر انجمن علمی روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی (1398 - 1400)
موسس انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه محقق اردبیلی 1400
عضو کمیته حمایت و نظارت و بر انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی (1399 - 1400)
دبیر انجمن های علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی (1399 - 1401)
دبیر انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه محقق اردبیلی (1400 - 1401)