خانم دکتر meimanat abedini baltork

Dr. meimanat abedini baltork

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (244053)

29
25
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Education