آقای دکتر AmirMansour Tehranchian

Dr. AmirMansour Tehranchian

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (244070)

19
60

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers