علی میرعرب | سیویلیکا

دکتر علی میرعرب

مدیر گروه اشاعه اطلاعات و دانش

معرفی

فارغ التحصیل علوم تحقیقات و علاقه مند به حوزه سیستم های اطلاعاتی


علاقه مندی ها

کلان‌داده
رایانش ابری
تجزیه و تحلیل
معماری سرویس‌گرا
داده‌کاوی

مقالات علی میرعرب در کنفرانس های داخلی

مزایای پیاده سازی ابری برنامه ریزی منابع انسانی ERP بر سایر پیاده سازیها
سال 1391
ارائه شده در اولین کارگاه ملی رایانش ابری
بررسی چهارچوب های مختلف امنیت داده ها دررایانش ابری موبایل امن
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
بررسی روشهای مختلف تست رگرسیون و ارائه راهکارهای مبتنی برمشخصه های نرم افزاربرای تست نرم افزارها
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
بررسی تاثیرنظارت الکترونیک برفرآیند پژوهش
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
ارائه سازوکاری برای نظارت الکترونیک برپژوهش
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
پشتیبانی از مهندسی نیازمندیها با ابزارهای خودکار و مقایسه ابزارها
سال 1392
ارائه شده در همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
ارائه مدلی برای نظارت الکترونیک بر فرآیند پژوهش
سال 1392
ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

مقالات علی میرعرب در ژورنال های داخلی

Study of secure m-commerce, challenges and solutions
سال 1392
ارائه شده در مجله بین المللی پیشرفت در علوم کامپیوتر
کلان داده و سیاست گذاری عمومی
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه علوم سیاسی
مروری بر هستان نگارهای ایرانی به منظور بازیابی معنایی اطلاعات فارسی از منظر تحلیلی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات

تالیفات علی میرعرب

آزمون نرم افزار(دانشگاه کاشان)
1397 - فارسی
کلان‌داده، فناوری‌های مرتبط، چالش‌ها و چشم‌انداز آینده(دانشگاه کاشان)
1395 - فارسی

تحصیلات علی میرعرب

دکتری حرفه ای مدیریت فناوری اطلاعات
1393 - 1397
دکتری حرفه ای مدیریت فناوری اطلاعات
null

سوابق شغلی علی میرعرب

سابقه کار دانشگاهی مدیر گروه اشاعه اطلاعات و دانش
1396 - تاکنون